Parinti si Scriitori Bisericesti nr. 23, Sfantul Ioan Gura de Aur, Scrieri III – „Omilii la Matei” .

” Guillaume de Toco, biograful marelui teolog apusean Toma d’Aquino, relateaza că într-o zi doctorul angelic, însoţit de studenţii săi, a făcut o plim­bare prin Paris. Insoţitorii săi i-au lăudat frumuseţile arhitectonice ale capita­lei si l-au întrebat dacă n-ar dori să aibă nişte frumuseţi ca acelea; la care Toma d’Aquino a replicat: „Aş dori să am în locul tuturor acestor frumu­seţi Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur la Evanghelia după Matei”. Atît de mult preţuia acest mare teolog apusean omiliile la Matei ale Sfantului Ioan Gură de Aur. Pentru Toma d’Aquino frumuseţile Parisului păleau în faţa fru­museţilor cu care teologul ortodox a împodobit textul Evangheliei după Matei.” ( Din „Introducere”)

Pret: 45,00 Lei noi

Format 17 x 24 cm, coperti cartonate

Traducere, introducere, indici şi note de Pr. Dumitru Fecioru

“Omiliile la Matei, în număr de 90, au fost rostite în Antiohia pe când Sfântul Ioan Gură de Aur era preot. Abatele J. Bareille, în introducerea la traducerea operelor complete ale Sfântului Ioan Gură de Aur, caracterizează sintetic şi judicios Omiliile la Matei în aceşti termeni: Omiliile la Sfântul Matei cuprind o măreaţă învăţătură de morală şi de virtute; se găsesc în ele principiile care trebuie să dirijeze toată viaţa creştină, tot ce poate conduce la facerea binelui şi la depărtarea de viciu; nu este omis din ceea ce poate face un Sfânt şi converti un păcătos. Poate că nu există o carte mai eminamente moralizatoare; nici în altă parte Sfântul Ioan Gură de Aur n-a făcut dovadă de atâta pătrundere, de elocvenţă şi supleţe în îndemnurile sale”.

“Ceea ce impresionează în mod deosebit în aceste omilii este marea smerenie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Atinge culmi atât de înalte cu smerenia sa, că nu-şi atribuie lui strălucitul său talent oratoric, ci harului lui Dumnezeu. Harului lui Dumnezeu îi atribuie totul; el nu este decât o unealtă în mâna lui dumnezeu, pusă în slujba instruirii credincioşilor săi, în slujba îmbunătăţirii vieţii lor şi a călăuzirii lor spre mântuire, spre împărăţia lui Dumnezeu. Smerenia lui merge până acolo că se numără printre păcătoşi, printre cei ce trebuie să se teamă de judecata lui Dumnezeu. Adevărul acestor spuse o strigă Biserica Ortodoxă cântând: Din gura ta ca o lumină de foc strălucind harul, lumea a luminat vistieriile neiubirii de argint lumii a câştigat, înălţimea smereniei nouă ne-a arătat”. (Din cuvintele introductive)

Cartea poate fi descarcata si citita in format pdf de AICI sau djvu de AICI.

%d blogeri au apreciat: