Creatorul si Domnul Pacii

JESUS2

Isaia 11: 6 Lupul va locui la un loc cu mielul, leopardul se va culca lângă ied, viţelul, puiul de leu şi tăuraşul vor fi împreună1, iar un copilaş îi va conduce. 7 Vaca şi ursoaica vor paşte împreună, puii lor vor sta culcaţi la un loc, iar leul va mânca paie ca boul. 8 Sugarul se va juca lângă vizuina aspidei, iar copilul înţărcat îşi va băga mâna în cuibul viperei. 9 Ei nu vor face rău, nici nu vor distruge întregul Meu munte sfânt, pentru că pământul va fi plin de cunoştinţa DOMNULUI, aşa cum apele acoperă adâncul mării.

Sufletul urcă mereu mai sus, curăţându-se, până la staţia terminus: locul de lumină şi verdeaţă, pajiştea inflorată, mişunând de căţei mici şi dolofani şi de pisicuţe albe cu fundă, acolo unde răsună acordurile divertismentelor lui Mozart şi se ostenesc îngerii cu aripi ai lui Liliom să ofere necontenit dulceţuri şi şerbet, acolo unde se află Dumnezeul cel adevărat, al pruncilor lăsaţi — în sfârşit — să vină, oricât de bătrâni de ani sau de împovăraţi de grele amintiri, să vadă pe Tatăl cu barba albă, la mijloc, pe Hristos purtător de stigmate şi cruce în dreapta, pe Duhul curăţitor şi alinător în stânga. ( N. Steinhardt, Jurnalul Fericirii)

Cel mai mare în Împărăţia Cerurilor

Matei 18
1 Chiar în ceasul acela ucenicii au venit la Isus şi L-au întrebat: – Cine este cel mai mare în Împărăţia Cerurilor? 2 Isus a chemat un copilaş, l-a pus să stea în mijlocul lor 3 şi le-a zis: – Adevărat vă spun că, dacă nu vă schimbaţi şi nu deveniţi ca şi copilaşii, nu veţi intra niciodată în Împărăţia Cerurilor! 4 Prin urmare, oricine se smereşte ca acest copilaş este cel mai mare în Împărăţia Cerurilor. 5 Şi oricine primeşte un astfel de copilaş în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte. 6 Dar dacă cineva îl face să păcătuiască pe vreunul din aceşti micuţi care cred în Mine, ar fi mai de folos pentru el să i se atârne de gât o piatră mare de moară şi să fie înecat în adâncul mării.

%d blogeri au apreciat: