Traducerea NTR: „accente” proprii

NTR(2007):

Judecatori 15:19 Dumnezeu a despicat groapa5 din Lehi şi din ea a ieşit apă. După ce a băut, Samson şi-a revenit şi s-a înviorat. De aceea au numit acel loc En-Hakkore6, el aflându-se şi astăzi în Lehi.

Note:

5 O gropa in care oamenii locului sfaramau pietre pentru mortar. Verbul din care deriva termenul ebraic inseamna a pisa, a sfarama, a macina

6  En Hakore înseamnă Izvorul celui ce strigă

Sinodala Anania Bartolomeu(2001):

Jud. 15: 19 Atunci Dumnezeu a făcut să se ivească o deschizătură în falcă, şi din ea a ieşit apă b. Iar el a băut şi duhul i-a revenit şi s’a înviorat; de aceea s’a numit el [locul acela] Izvorul-celui-ce-se-roagă, până’n ziua de azi.

Nota: Dintr’un schelet de leu, miere, dintr’un schelet de asin, apă, iată puterea lui Dumnezeu de a converti simbolurile morţii în viaţă aievea. T. M.: „Dumnezeu a despicat stânca din Lehi şi a ieşit apă“.

LXX Polirom(vol 2, 2004):

6

Noua Traducere Literala 2001 (Traducerea Dumitru Cornilescu 1931 revizuita)

Şi Dumnezeu a despicat scobitura stâncii care era în Lehi şi a ieşit apă din ea. Şi el a băut şi suflarea i-a revenit* şi a trăit. De aceea s-a numit En-Hacore, care este în Lehi până în ziua aceasta.

Trebuie observata multiplicitatea traducerilor posibile, remarcand ca nici traducerile protestante (romanesti) nu coincid: NTL/DC – „scobitura stancii” vs NTR – „groapa” – inedit pentru traditia romaneasca interpretativa protestanta!

Sunt interesante si traducerile versiunilor vechi romanesti:

Biblia de la Bucuresti(1688) si Biblia de la Blaj (1795):

Si deschise Dumnezeu rana cea dentru Falca , si iesira dentru ea ape; si bau, si se intoarse duhul lui, si sa racori, pentru aceaea se chema numele ei Izvorul celuia ce sa roaga, carea iaste in Falca, pana in ziua aceasta.

19. Si au deschis Dumnezeu rana Falcii (b), si au iesit din ea apa si au beut, si s-au intors duhul lui, si s-au racorit (v), pentru aceaea s-au chemat numele locului aceluia Izvorul celui ce sa roaga, care easte in Falca, pana in zioa aceasta.

b) Adeca, gaora in carea au fost maseaoa;

Traditia manuscriselor:

„Septuaginta – De la iudaismul elenistic la crestinismul vechi ” , p. 304-305 :

in loc de: „Dumnezeu a deschis o crapatura intr-o stanca din Lechi si a curs din ea apa”, cititorul lui LXX gaseste: Dumnezeu „a deschis rana falcii” (dupa Alexandrinus; „crapatura in falca” dupa Vaticanus) „si a iesit apa din ea”

Comentarii biblice:

Comentariul Biblic Al Credinciosului – WilliamMacDonald

Ca raspuns la rugaciunea lui Samson sa i se dea apa, Dumnezeu a facut sa tasneasca in chip miraculos un izvor din „Inaltimile Falcii.” Locul acesta a fost numit En Hacore, Izvorul chematorului (text marginal NKJV).

SDABC:

A despicat crăpătura. Ebraicul macteş, „mojar”. Aceasta poate că era o depresiune circulară în pământ, care se asemăna cu forma mojarului. În ebraică, cuvântul are articolul hotărât; de aceea trebuie să-l traducem „locul crăpăturii”.

Din Lehi (engl. „in the jaw”). Ebraicul balechi. În mod literal, fie „în falcă”, fie „în Lehi”. La prima citire a textului din KJV, cineva ar putea să creadă că locul crăpăturii pe care a făcut-o Dumnezeu a fost în falca pe care o folosise Samson ca armă. Mulţi au interpretat în acest fel acest text. Este vădit că traducătorii KJV l-au interpretat în acest fel. Totuşi la încheierea versetului este făcută afirmaţia că „locul crăpăturii” este „la Lehi (Galleechi)”. Deoarece această expresie ebraică este identică cu aceea care este tradusă mai înainte în verset „în falcă” (în rom. „din Lehi”), alegerea traducerii trebuie să fie hotărâtă de context. Se pare mult mai rezonabil a adopta interpretarea care foloseşte numele propriu. Atunci propoziţia tradusă ar fi: „Dumnezeu a despicat crăpătura locului (sau mojarului) care era în Lehi”.

Pentru cazuri similare de aprovizionare miraculoasă cu apă în caz de mare lipsă vezi Geneza 21,18.19; Exod 17,6; Isaia 41,17.18.

A ieşit apă din ea. Dumnezeu a făcut o minune făcând o fisură în crăpătura întăriturii care era acolo, în aşa fel încât din ea a ţâşnit un izvor. Apa din acest izvor l-a reînviorat pe Samson, astfel că a fost în stare să se întoarcă de îndată acasă.

En-Hacore. În mod literal, „izvorul celui ce cheamă”. Samson a dat izvorului acest nume pentru că el a ţâşnit când, în marea lui nevoie, el L-a chemat pe Domnul pentru apă.

Comentariile patristice :

Augustin on John: 91

14 Who save Samson ever quenched his thirst with water flowing forth from the jawbone of a dead ass?

5

3Concluzii:

– pe „linia” ebraica : deschiderea stancii ar fi in acord cu alte ocazii (Exod 17,6) cand o stanca a devenit izvor de apa; deschiderea gropii este o traducere inedita… totusi sprijinita de argumente lingvistice din SDABC

– pe „linia” LXX: deschidera falcii/ranei falcii/ crapaturii falcii – asa cum observa Sinodala din 2001 –  creaza o paralela cu un alt hoit care produce viata – miere din leu si apa din magar.

– o varianta „noncombatanta” pare sa fie abordarea etimologica care ar elimina dilema prin numirea locului mai degraba decat identificarea sursei apei in falca/stanca/groapa

– este riscanta cautarea de tipologii cristologice in absolut orice pasaj al Scripturii, mai ales cu pretul caderii in ridicol prin „descoperirea” de paralele care nu sunt decat alegorii evident fortate

– este penibila apararea cultului relicvelor( de catre Ioan Damaschin,de exemplu) pe baza unui asemenea text biblic; este elocvent acest exemplu pentru modul de „argumentare” biblica prin care paganisme infiltrate in crestinism prin „teologia” populara au incercat sa forteze Biblia pentru a-si gasi justificari textuale

%d blogeri au apreciat asta: