Revista INTER – ONLINE!

Institutul Român de Studii Inter-ortodoxe, Inter-confesionale şi Inter-religioase (INTER) a avut fericita initiativa de a posta in format pdf online numarul I, 1-2 (2007). Nu putem decat sa le multumim si sa speram ca vor face la fel si pe viitor.

CUPRINS:

ARGUMENTUM

FRAGMENTARIUM

CĂTĂLIN BUCIUMEANU, Biserica în societate. O provocare şi o misiune
RĂZVAN BUCUROIU, No news? Good news!
IULIAN CAPSALI, Atenţie! Între Marx şi noi cad pietre!
FLORIN FRUNZĂ, Abel şi Cain sau despre odihnă şi neodihnă
ROBERT LAZU, E posibil dialogul?
LAZĂR MARIUS, LUC BĂRBULESCO, Scandalul caricaturilor
VLAD MUREŞAN, „Biserica” postmodernă versus Biserica eternă
COSTION NICOLESCU, O mitropolie, două mitropolii…
OVIDIU PECICAN, Intelighenţia şi problema minorităţilor
REMUS RĂDULESCU, Dreptul ipocrit de a-L caricaturiza pe Dumnezeu
ALIN TAT, Confesiunea cuvintelor
MARIUS VASILEANU, A te ruga cu mintea în inima turmei
FOCUS

MISIUNEA BISERICII. ACTUALITATEA UNUI IMPERATIV /
THE MISSION OF THE CHURCH. AN URGENT COMMITMENT

COORDONATELE LUMESTI ALE MISIUNII BISERICII /
THE WORLDLY DIMENSION OF THE CHURCH.
IOAN I. ICĂ JR, Perspective comparate asupra reformei Bisericii în Europa secolului XX
FLORIN FRUNZĂ, Misiunea Bisericii şi instituţiile Statului
RADU CARP, Strategia Lisabona între solidaritatea socială si actorii religioşi

MISIUNEA INTERNĀ A BISERICII /
THE MISSION OF THE CHURCH WITHIN THE CHURCH
DANIEL BENGA, Misiunea Bisericii – “liturghia” după Sfânta Liturghie
CONSTANTIN JINGA, Valenţele primare ale Sfintei Scripturi, astăzi
CONSTANTIN PREDA, Condiţia ucenicului şi exigenţele misiunii. O lectură lucanică
RADU PREDA, Rolul catehetic al laicilor în Biserică. Paradigmă istorică şi provocare profetică
JEAN NICOLAE, Cuvânt misionar pentru o altfel de cateheză
CONSTANTIN NECULA, Catehizarea adulţilor. O necesitate pastorală
RADU MUREŞAN, Misiunea misiologiei. Câteva consideraţii despre misiunea ortodoxă actuală
TEOFIL TIA, Criza Pastoralei ca disciplină teologică

MISIUNEA ŞI STRUCTURILE ECLEZIALE /
MISSION AND THE ECCLESIAL STRUCTURES
PICU OCOLEANU, Dimensiunea diaconală a rânduielii ecleziale. Pentru rearticularea teologică a misiunii Bisericii
PAUL BRUSANOWSKI, Structura constituţională a Bisericii Ortodoxe Române. Repere istorice
PAUL BRUSANOWSKI, Actualitatea Statutului Organic din Ardeal
DOCUMENTA: Statutul Organic al Bisericii greco-orientale române din Ungaria şi Transilvania
GEORGE ENACHE, Problema autonomiei în dezbaterile parlamentare din 1925, privitoare la Legea pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române
DOCUMENTA: Arhim. Dionisie I. Udişteanu, Ogor înţelenit. Întărirea Bisericii Ortodoxe Române (sugestii la modificarea Legii din 1925)
CONSTANTIN MIHAI, Relaţiile dintre intelectualitatea interbelică şi Biserică. Problema pascală (1928‑1929)
IONUŢ CORDUNEANU, Statutul Bisericii Ortodoxe Române comentat şi adnotat (I)
DOCUMENTA: Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române
PAUL M. POPOVICI, Alegerea laicilor în forurile bisericeşti
STUDIA VARIA

FLORIN-CĂTĂLIN GHIŢ, Agape vs. Eros or the Fragility of a Simplification. New Challenges and Older Ones
DIETMAR W. WINKLER, Vatican II and Ecumenism after Forty Years: Whence Have We Come – Where Are We Going?
DRAGOŞ MÂRŞANU, The Bible as a Multicultural Phenomenon: Saul’s Conversion on the Way of Damascus
GRIGORIOS PAPATHOMAS, Solidarity and Justice in the Baltic Countries
MICHAELA PUZICHA, Werte der Benediktusregel für Europa
MIHAI SĂSĂUJAN, Discursul istoric şi reconcilierea inter‑confesională
ANNALES

IULIAN NISTEA, La 9ème Assemblée du Conseil œcuménique des Églises marque‑t‑elle le début d’une nouvelle ère de l’œcuménisme ? Un point de vue orthodoxe
IONUŢ-ALEXANDRU TUDORIE, A IX‑a Adunare Generală a Consiliului Mondial al Bisericilor (Porto Alegre – Brazilia, 14‑23 februarie 2006)
DOCUMENTA: Chemaţi să fim Biserica Una. O invitaţie adresată Bisericilor pentru a‑şi reînnoi angajamentul în vederea unităţii şi pentru a aprofunda dialogul (traducere de IONUŢ-ALEXANDRU TUDORIE)
RECENSIONES

JEAN NICOLAE, Ion Bria, Al doilea Botez. Itinerariul unei credinţe şi teologii de deschidere. (Autobiografie), Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2005, 380 p.
ALIN TAT, Michelina Tenace, Creştinismul bizantin. Istorie, teologie, tradiţii monastice, Ed. Cartier, Bucureşti, 2005, traducere de Al. Cistelecan, prefaţă de Cardinal Tomáš Špidlík
PAUL BRUSANOWSKI, Johann Schneider, Der Hermannstädter Metropolit Andrei von Saguna. Reform und Erneuerung der orthodoxen Kirche in Siebenbürgen und Ungarn nach 1848 (= Studia Transylvanica 32), Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien, 2005, XIII + 258 p.
CĂTĂLIN PĂLIMARU, George Enache, Ortodoxie şi putere politică în România contemporană, Ed. Nemira, Bucureşti, 2005
JEAN NICOLAE, Bartolomeu Anania, Arhiepiscopul Clujului, Cartea deschisă a Împărăţiei, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005, 265 p.
JEAN NICOLAE, Pr. Florin Botezan, Sfânta Liturghie – cateheză desăvârşită, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2005
JEAN NICOLAE, Pr. Vasile Gavrilă, Cununia – viaţă întru Împărăţie, Fundaţia Tradiţia Românească, Bucureşti, 2005, 454 p.
IONUŢ BILIUŢĂ, Sabino Chialà & Lisa Cremonaschi (ed.), Simeone il Nuovo Teologo e il monachesimo a Constantinopoli. Atti del X Convegno ecumenico internazionale di spiritualita ortodossa sezione bizantinà Bose (15‑17 settembre 2002), Edizoni Quiqajon/Comunità di B
IONUŢ BILIUŢĂ, André Scrima, Il padre spirituale, introduction and translation into Italian by Adalberto Mainardi, Edizioni Quiqajon/Comunità di Bose, 2001, 123 p.
IONUŢ BILIUŢĂ, Sfântul Grigorie Palama, Fecioara Maria şi Petru Athonitul – prototipuri ale vieţii isihaste şi celelalte scrieri duhovniceşti, Scrieri II, colecţia Filocalica, Editura Deisis, Sibiu, 2005, 456 p.
OCTAVIAN GORDON, Three approaches of the ancient Christian literature
PICU OCOLEANU, Bernd Wannenwetsch, Political Worship. Ethics for Christian Citizens, Oxford University Press (Oxford Studies in Theological Ethics), 2004, 402 p.
PICU OCOLEANU, Hans G. Ulrich, Wie Geschöpfe leben. Konturen evangelischer Ethik, Lit Verlag, Münster 2005 (EThD, Bd. 2), 747p.
ŞTEFAN ILOAIE, H. Tristram Engelhardt jr, Fundamentele bioeticii creştine. Perspectiva ortodoxă, Prezentare de Sebastian Moldovan, trad. de M. Neamţu, C. Login, I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 2005, 507 p.
IONUŢ CORDUNEANU, Silvio Ferarri şi W. Cole Durham jr (ed.), Elizabeth A. Sewell (ed. asociat), Law and Religion in Post‑Communist Europe, Ed. Peeters, Leuven – Paris – Dudley, MA, 2003, 427 p.
RADU CARP, Gerhard Robbers (ed.), State and Church in the European Union, 2nd edition, Nomos, Baden – Baden, 2005, 589 p.
FLORIN FODORUŢ, Dante Gemmiti, La Donna nella Chiesa. Donne e Ministeri nella Chiesa dell’Oriente Cristiano, Cassoria (NA), Simone, 2004
ALIN TAT, André Scrima, Duhul Sfânt şi unitatea Bisericii. “Jurnal” de Conciliu (cuvânt înainte de Olivier Clément, prefaţă de H.‑R. Patapievici, volum îngrijit de Bogdan Tătaru‑Cazaban, texte traduse de Măriuca Alexandrescu, Da
AUCTORES

Catehismul Bisericii Catolice si Catehismul de la Baltimore ONLINE

Un site care arata bine. Desi putem sa nu impartasim viziunea catolicismului papal asupra crestinismului, informatia de la sursa nu strica niciodata…

Catehismul Ortodox poate fi consultat si el ONLINE.

%d blogeri au apreciat: