George Fox(July 1624 – 13 January 1691) – quakerul

Cristosul lăuntric

La vremea lui, Augustin a pledat pentru urmarea lui Cristos cel lăuntric ca Domn şi învăţător. Această călăuză lăuntrică era fundamentul cunoaşterii şi avea rolul de a furniza minţii noastre ceea ce avea nevoie pentru a înţelege viaţa spirituală. Augustin scria: „Numai Isus mă învaţă orice, El, cel care îmi aşterne în faţa ochilor sau a altor simţuri pământeşti ale mele sau a minţii mele tot ce doresc să ştiu.”35 In cele din urmă, Fox a schimbat învăţătura lui Augustin, vorbind despre Cristos ca lumină lăuntrică. Insă această lumină lăuntrică a fost legată direct de Isus cel biblic.(…)

(…) Acest gen de cristologie extrem de funcţională insistă asupra faptului că Cristos conduce singur Biserica Sa. Mai specific, fiinţele umane nu deţin controlul. Şi nicio fiinţă umană nu poate să controleze rezultatele. Ei bine, puteţi să vă daţi seama numaidecât că această învăţătură ar putea să ducă la asocierea vagă a unor individualişti religioşi care merg fiecare în altă direcţie. Fox era foarte conştient de acest eventual pericol şi a ridicat un gard dublu care să îi păzească pe cei care II acceptă pe Cristos aşa cum L-a descris el.(…)

Adevărata Biserică

Fox era perceput ca o ameninţare uriaşă la adresa ordinii religioase şi politice din vremea sa. In esenţă, poziţiile adoptate de el iniţiau inovaţii religioase cu mult înainte de timpul lor. El a sabotat câteva ritualuri şi tradiţii religioase care, credea el, au sufocat spiritul. Ca alternativă, Fox susţinea o întreagă comunitate a credinţei bazată pe dragostea comună pentru Cristos. Creştinii adevăraţi, după părerea lui Fox, sunt cei care exprimă în mod perfect viaţa şi învăţăturile lui Isus. Astfel, Fox accentuează faptul că Biserica adevărată nu este clădirea din josul străzii, ci „pietrele vii, cele care fac parte din casa spirituală a lui Dumnezeu care îl are drept cap pe Cristos”.45(…)

(…) Prin urmare, adevărata Biserică se găseşte acolo unde oamenii se adună în numele lui Cristos şi experimentează prezenţa Lui în mijlocul lor. Cristos are puterea de a-Şi conduce şi guverna poporul şi de a-i da o existenţă comunitară ordonată sub conducerea Lui suverană.

Richard Foster si Gayle Beebe, Tanjirea dupa Dumnezeu, pp 175-182

%d blogeri au apreciat asta: