SRUC 2010: Reîntregirea Bisericii lui Christos – C. S. Lewis

15 ianuarie – Reîntregirea Bisericii lui Christos

N-a fost nicicând mai necesară. O creştină­tate unită ar trebui să fie răspunsul dat nou­lui păgânism. Insă cum ar urma să se întâmple această reconciliere a Bisericilor, şi nu doar sim­pla convertire a indivizilor de la o Biserică la alta, mărturisesc că nu-mi dau seama. Inclin să cred că sarcina imediată este cooperarea viguroasă pe baza a ceea ce chiar şi în acest moment este comun tuturor — alături, desigur, de o recunoaş­tere deplină a diferenţelor. O unitate experimen­tată în câteva privinţe s-ar putea apoi dovedi preludiul unei unităţi confesionale în toate pri­vinţele. Nimic nu ar oferi pretenţiilor papale un sprijin mai puternic decât spectacolul unui Papă care să funcţioneze într-adevăr ca un cap al întregii creştinătăţi.

16 ianuarie – Creştinism contra Creştinism-cu-apă

Oricând e un moment potrivit pentru reîn­tregire. Sciziunile dintre creştini sunt un păcat şi un scandal, iar creştinii ar trebui să pună în fiecare moment umărul la reîntregire, chiar şi numai prin rugăciuni. Nu sunt decât un mirean şi sunt creştin de puţină vreme, şi nu ştiu prea multe despre astfel de lucruri, dar în tot ceea ce am scris şi am gândit nu m-am abătut de la poziţiile dogmatice tradiţionale. Rezultatul este că ajung la mine scrisori de aprobare din par­tea unor creştini din familii îndeobşte privite ca foarte depărtate unele de altele; ei sunt, de pil­dă, iezuiţi, călugări, călugăriţe, dar şi quakeri sau schismatici galezi, ca să dau numai câteva exemple. Imi pare, aşadar, că elementele „extre­miste” din fiecare Biserică sunt şi cele mai apro­piate unele de altele, iar persoanele cu vederi largi şi „de bine” din sânul fiecărei Biserici nu ar putea să se unească în vecii vecilor. Lumea „vederilor largi” şi a „religiei” diluate este o lume în care un mic număr de oameni (toţi de acelaşi tip) spun lucruri cât se poate de diferite şi îşi schimbă vederile o dată la câteva minute. De la aceştia nu vom obţine niciodată reîntregirea.

C.S. LEWIS, Treburi cereşti, Lecturi zilnice vol. I

%d blogeri au apreciat: