SINAXAR OCCIDENTAL: Sf. Francisc de Sales

„Dacă greşesc, vreau mai degrabă să greşesc din prea multă bunătate decât din prea multă asprime.” Francisc de Sales

Evlavia trebuie practicatã în diferite moduri

La  facerea  lumii,  Dumnezeu  poruncea  plantelor  sã facã roadele lor, fiecare dupã felul ei: tot astfel porunceste el crestinilor, care sunt plantele vii ale Bisericii sale, sã producã roadele evlaviei, fiecare dupã starea si chemarea lui.

Evlavia trebuie sã fie practicatã în diferite moduri: într-un fel de nobil, în alt fel de meserias, într-un fel de servitor, în alt fel de rege, într-un fel de vãduvã si de tânãra necãsãtoritã, în alt fel de femeia mãritatã. Si un numai atât, dar trebuie potrivitã practicarea evlaviei cu puterile, treburile si obligatiile fiecãruia în particular.

Spune-mi, te rog, Filotee, ar fi potrivit oare ca episcopul  sã  voiascã  a  fi  izolat  ca  certosinul?  Si  dacã oamenii  cãsãtoriti  n-ar  voi  sã  strângã  mai  mult  decât capucinii,  dacã  lucrãtorul  ar  fi  toatã  ziua  la  bisericã, cum e cãlugãrul, iar cãlugãrul ar fi mereu expus la tot felul  de  întâlniri  pentru  serviciul  aproapelui  ca  episcopul, aceastã evlavie n-ar fi oare ridicolã, fãrã regulã si de nesuferit?

Aceastã  gresealã  si  absurditate  totusi  se  întâmplã foarte des. Nu, Filotee, evlavia nu stricã nici un lucru când este adevãratã, ci le desãvârseste pe toate, iar când se împotriveste legitimei ocupatii a cuiva, ea este, fãrã îndoialã, gresitã.

Albina scoate mierea ei din flori, fãrã a le stânjeni, lãsându-le  întregi  si  proaspete  precum  le-a  gãsit;  dar adevãrata evlavie face si mai bine, cãci nu numai cã un stricã  nici  un  fel  de  îndeletnicire  sau  ocupatie,  ci, dimpotrivã, le împodobeste si le înfrumuseteazã.

Cãci, asa cum orice fel de pietre scumpe puse în miere devin  mai  strãlucitoare,  fiecare  dupã  culoarea  ei,  tot asa, oricine devine mai plãcut în ocupatia lui, când o uneste  cu  evlavia:  grija  casei  devine  linistitã,  iubirea sotului si a sotiei mai sincerã, serviciul principelui mai credincios  si  tot  felul  de  ocupatii  mai  dulci  si  mai prietenoase.

Este o gresealã, ba chiar o erezie, de-a voi sã scoti viata  evlavioasã  din  cazarma  soldatilor,  din  prãvãlia negustorilor, de la curtea capetelor încoronate, din cãsnicia  persoanelor  cãsãtorite.  Este  adevãrat,  Filotee,  cã evlavia  pur  contemplativã,  cãlugãreascã  si  religioasã nu poate fi exercitatã în aceste profesii; dar, de asemenea, în afarã de aceste trei feluri de evlavie, mai existã multe  altele,  menite  sã-i  desãvârseascã  pe  aceia  care trãiesc în lume.

Oriunde  am  fi,  putem  si  trebuie  sã  tindem  la  viata desãvârsitã.

Din “Îndrumare la viata evlavioasã”,de sfântul Francisc de Sales, episcop (Partea 1, cap. 3)

%d blogeri au apreciat: