Despre cunoastere, incertitudine si paradox – N Steinhardt

Nu există dovezi absolute. De vreme ce avem:
— experienţa Michelson­Morley (asupra unui sistem nu se pot face observaţii absolute din lăuntrul lui);
— principiul incertitudinii al lui Werner Heisenberg;
— teoria relativităţii şi a relativităţii generalizate;
— pluralitatea planurilor de conştiinţă;
— geometriile ne­euclidiene; de vreme ce:
— „nu există semne” (pentru că pot fi interpretate, după cum arată Sartre);
— axiomele nu pot fi demonstrate;
— legile fizice n-­au decât un caracter statistic şi probabilist;
— fiecare cercetător ştiinţific înainte de a­-şi începe observaţiile trebuie să-­şi calculeze „ecuaţia personală”;
— intrăm în contact şi lucrăm numai cu aparenţe şi idoli (idoli fori, theatri, tribus, specus) 83 ;
— limbajul nu este mijloc cert de comunicare, rezultă că singura cale ce ne rămâne deschisă este a liberei credinţe.

Jurnalul Fericirii

%d blogeri au apreciat asta: