Reflecţii rabinice despre Adam şi Eva

Ţărâna din care a fost făcut Adam era adunată din toate colţurile lumii. A fost făurit un simplu om, spre a arata că a distruge o viaţă omenească înseamnă a distruge o întreagă lume şi, dimpotrivă, a conserva o viaţă înseamnă a conserva o întreagă lume, aşa încât nici un om să nu-i spună vreodată altuia: “Tatăl meu era mai presus decât al tău!” Marea putere a lui Dumnezeu stă în faptul următor: dacă un om foloseşte o matriţă ca să bată monezi, toate ies la fel una cu alta; dar dacă Dumnezeu înseamnă oamenii cu semnul [de care s-a slujit] pentru Adam, fiecare iese puţin altfel. Astfel, oricine este îndreptăţit să spună: “Lumea a fost creată pentru mine!” Adam a fost făcut din ţărână şi Eva din Adam, dar totul numai după chipul lui Dumnezeu: nici un bărbat fără femeie, nici o femeie fără bărbat şi nimic fără prezenţa divină. Un eretic a spus către Raban Gamaliel: “Dumnezeul tău este un hoţ. Nu stă oare scris că El l-a adormit pe Adam şi i-a furat o coastă?” Fiica lui Gamaliel răspunse prompt că va chema poliţia, fiindcă nişte hoţi le furaseră din casă o oala de argint şi le lăsaseră în loc una de aur. “Eu nu m-aş supăra deloc să-mi vină în casă aşa hoţi!” a spus ereticul. La care, fiica lui Gamaliel răspunse: “Atunci de ce-L vorbeşti de rău pe Dumnezeul nostru? I-a luat o coastă lui Adam, dar numai spre a-l îmbogăţi cu o soaţă.”

Enciclopedia Iudaismului/Dictionar Enciclopedic de Iudaism, EDITURA HASEFER, Bucureşti, 2000

%d blogeri au apreciat: