Program: Calendar romano-catolic via catholica.ro

Mai multe informatii AICI.

Imitatio Dei


Doctrină teologică, fundamentală în gândirea iudaică, potrivit căreia omul este dator să imite comportamentul moral al lui Dumnezeu. Dezvoltată în special în literatura rabinică şi postrabinică, ea îşi are rădăcinile în Biblie, mai exact în Gen. 1, 26-27, unde se arată că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Ideea este prezentă şi în povestea lui Abraham: “Căci eu l-am ales, pentru ca el să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină calea Domnului, făcând ce este bine şi ce este drept” (Gen. 18, 19). “Calea Domnului” înseamnă aici o purtare morală, iar “drumul” recomandat omului este cel pe care Domnul însuşi l-a urmat înaintea lui.

Drept urmare, Pentateuhul îi porunceşte omului să fie sfânt, “căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru” (Lev. 19, 2) şi să “umble în toate căile Lui” (Deut. 11, 22; 28, 9). Codificatorii medievali au folosit acest pasaj pentru a arăta că omul trebuie să se străduie, pe cât posibil, să-l imite pe Dumnezeu şi căile lui drepte şi binefăcătoare şi au inclus această datorie printre cele 613 porunci, întemeindu-se pe mai multe texte rabinice: “Stă scris: «Vă veţi alipi de căile Domnului»“ (Deut. 13, 5). Dar cum va putea omul să păşească pe urmele Domnului? Nu stă oare scris că «Domnul, Dumnezeul tău, este un foc mistuitor» (Deut. 4, 24)? Luaţi mai curând ca exemplu faptele Lui: cum a acoperit goliciunea (lui Adam şi a Evei, Gen. 3, 21), tot astfel şi voi să-i îmbrăcaţi pe cei goi; cum i-a vizitat El pe cei suferinzi (Abraham, Gen. 18, 1), la fel să-i vizitaţi şi voi; cum i-a mângâiat pe cei îndoliaţi (Aaron, Lev. 16, 1), tot aşa şi voi să-i mângâiaţi pe cei loviţi de nenorocire; cum i-a îngropat El pe cei morţi (Moise, Deut. 34, 6), aşa şi voi să-i îngropaţi” (Sota 14a).

Doctrina imitării lui Dumnezeu i-a preocupat pe gânditorii evrei din toate timpurile. Ea se regăseşte în scrierile cabaliştilor din sec. al XVI-lea, în cele, mai recente, ale hasidimilor şi în cele ale mişcării Musar. Rabinii Talmudului ca şi scriitorii de mai târziu au considerat posibilitatea şi datoria de a-l imita pe Dumnezeu ca pe un privilegiu unic: “Omul este de preţ fiindcă a fost creat după asemănarea lui Dumnezeu şi încă şi mai de preţ fiindcă se ştie făurit după această asemănare” (Avot 3, 14). Comentând acest pasaj în cartea lui Israel şi lumea, Buber scrie: “Revelaţia că am fost creaţi după chipul Lui ne îmboldeşte să «dezvoltăm» această asemănare şi să-l imităm pe Dumnezeu”

Din ”Dictionarul enciclopedic de iudaism”

%d blogeri au apreciat asta: