Despre ”infrumusetare” – Sf Ioan Gura de Aur

„Femeile să se abtină de la obiceiul vătămător al vopsirii fetei, ca să nu îl batjocorească pe Creatorul lor, încercând să ascundă, chipurile, defectele creatiei. Ce tot faci, femeie? Crezi că prin vopsele şi alifii poti să  adaugi  ceva  la  frumusetea  ta  naturală  sau  poti  schimba  urâtenia chipului tău? Nu numai că nu vei reuşi nimic din acestea, dar îti vei urâti şi  sufletul.  Această  ocupatie  nefolositoare  este  semnul  superficialitătii tale.  De  altfel,  prin  sulimenirile  tale,  atragi  privirile  neînfrânatilor, făcându-i  să  păcătuiască.  Domnul  a  spus:  Oricine  se  uită  la  femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui (Matei 5, 28). În felul acesta,  te  faci  vinovată  în  fata  lui  Dumnezeu  pentru  căderea  acelora  în păcat. De aceea, este bine să renunti cu totul la înfrumusetare. Dar dacă acest obicei prost te-a luat cu totul în stăpânire şi nu vrei să renunti la el, atunci măcar nu te vopsi când vii la biserică. Dacă nu faci astfel, este ca şi cum ai ajunge la port, dar ai naufragia, sau te-ai duce la doctor şi ai pleca  de  la  el  mai  bolnavă  ca  înainte.”  (Din  vol.  Problemele  vietii,  p. 372)

„Ei  bine,  când  tu  porti  pe  trup  aurării  iar  altul  se  prăpădeşte  de sărăcie, când tu te înfăşori cu atâta aur ca să te bucuri de o slavă deşartă, iar  un  altul  nu  are  nici  ce  mânca,  oare  prin  aceasta  nu  strângi  lantul păcatelor? Înfăşoară-te cu Hristos, nu cu aur! Unde este Hristos acolo nu este mamona, iar unde este mamona, acolo Hristos nu are ce căuta. Nu voieşti a te înfăşura cu Împăratul a toate? Dacă ti-ar da cineva purpură şi diademă împărătească, oare nu ai primi acestea înaintea aurului? Eu însă nu-ti dau tie diademe împărăteşti, ci pe Însuşi Împăratul. Şi cum este cu
putintă a se înfăşura cineva cu Hristos? Ascultă pe Pavel ce spune: Câti în Hristos v-ati botezat, în Hristos v-ati îmbrăcat (Gal., 3, 27).  Şi ascultă apoi sfătuire apostolică: Iar purtarea de grijă a trupului să nu o faceti spre pofte (Rm., 13, 14). Astfel se îmbracă cineva cu Hristos, când el nu se îngrijeşte de poftele trupului. Dacă tu te îmbraci cu Hristos, şi demonii se  vor  teme  de  tine,  iar  dacă  te  îmbraci  cu  aur,  şi  oamenii  te  vor ridiculiza, pe când, dacă te îmbraci cu Hristos şi oamenii te vor cinsti şi se vor sfii de tine. Voieşti să te faci plăcută şi frumoasă? Multumeşte-te cu ceea ce ti-a dat Creatorul! De ce introduci aurării ca şi cum ai îndrepta ceea  ce  a  făcut  Creatorul?  Voieşti  a  părea  frumoasă?  Îmbracă-te  cu milostenia,  îmbracă-te  cu  filantropia,  îmbracă-te  cu  întelepciunea  şi  cu netrufia. Acestea sunt mai pretuite şi mai cinstite decât aurul. Acestea fac şi pe cea plăcută mai frumoasă, acestea fac şi pe cea urâtă mai frumoasă şi  plăcută.”  (Comentariile  sau  Explicarea  Epistolei  către  Coloseni, omilia X, pp. 125-126)

,,Pe muierile acelea ce se împodobesc pentru a curvi, oare nu le vei crede  că  se  împreună  cu  diavolul?  Şi  cine  va  grăi  împotriva  acestui cuvânt?  Iar  dacă  cineva  ar  grăi  împotrivă,  apoi  atunci  să  dezvelească sufletul unei astfel de muieri, şi va vedea numaidecât pe acel viclean drac cum o stăpâneşte.
Greu este, iubitilor, greu de tot, dacă nu cumva chiar cu neputintă, ca  fiind  trupul  împodobit  astfel,  să  fie  în  acelaşi  timp  şi  sufletul împodobit, ci trebuintă este a fi unul defăimat, câtă vreme ce ne îngrijim de celălalt; fiindcă a ne îngriji de amândouă deodată şi a le împodobi, nu stă  în  firea  acestora.”  (Comentariile  sau  Tâlcuirea  Epistolei întâi către Corinteni,  omilia XVIII, pp. 183-184)

%d blogeri au apreciat asta: