Coran: Sura timpului

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

1. Jur pe timp!
2. Cã omul va fi în pierdere,(2)
3. Afarã de aceia care cred si împlinesc fapte bune si se îndeamnã
unul pe altul cãtre Adevãr si se îndeamnã unul pe altul la rãbdare.

1) Sura „Timpului”, numitã astfel dupã versetul 1.
2) Ca urmare a faptului cã pune viata pãmânteascã si plãcerile trecãtoare mai presus de Viata de Apoi.

%d blogeri au apreciat: