ONLINE integral: Catehismul Bisericii Catolice

De AICI se poate descarca integral Catehismul Bisericii Catolice, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, 1993.

Scurtă descriere:

“Catehismul Bisericii Catolice, pe care l-am aprobat la 25 iunie [1992] şi a cărui publicare o poruncesc astăzi în virtutea autorităţii apostolice, este o expunere a credinţei Bisericii şi a învăţăturii catolice, atestate sau luminate de Sfânta Scriptură, de Tradiţia apostolică şi de Magisteriul bisericesc. Îl recunosc drept instrument valabil şi autorizat în slujba comuniunii ecleziale şi drept normă sigură pentru învăţarea credinţei. (…)

Cer, aşadar, păstorilor Bisericii şi credincioşilor să primească acest Catehism în spirit de comuniune şi să-l folosească asiduu în împlinirea misiunii lor de a vesti credinţa şi de a chema la viaţa evanghelică. Acest Catehism le este dat spre a le sluji drept text de referinţă, sigur şi autentic, pentru învăţarea doctrinei catolice şi în mod cu totul deosebit pentru alcătuirea catehismelor locale. Este de asemenea oferit tuturor credincioşilor care doresc să cunoască mai bine bogăţiile nesecate ale mântuirii (cf. Ioan 8,32). El vrea să ofere un sprijin eforturilor ecumenice însufleţite de dorinţa sfântă de unitate a tuturor creştinilor, arătând cu exactitate conţinutul şi coerenţa armonioasă a credinţei catolice. În sfârşit, Catehismul Bisericii Catolice este oferit oricărui om care ne cere socoteală de speranţa care este în noi (cf. 1Petru 3,15) şi care ar vrea să cunoască ce crede Biserica Catolică.” (Papa Ioan Paul al II-lea)

%d blogeri au apreciat: