Crezul, teologia inimii si John Wesley

Impotriva intelectualismului de care uneori acuzase dog­matica confesională, John Wesley a susţinut că „cineva poate să fie de acord cu trei crezuri sau cu douăzeci şi trei… şi totuşi să nu aibă nici un fel de credinţă creştină”, atîta vreme cît natura reală a religiei adevărate nu consta în „ortodoxie sau păreri corecte”, ci, „şi mai adînc, în chiar «omul cel tainic al inimii»”; totuşi, era sigur că, în această chestiune, ca şi în întreaga sa teologie în general, era în acord cu Cele 39 de articole ale Bisericii Angliei, în care „Biserica noastră [anglicană] se comportă (într-adevăr, în multe chestiuni) urmînd celei vechi”.

Wesley considera că adevărata ortodoxie înseamnă următorul fapt: „cunoaşterea lui Dum­nezeu unic şi întreit este strîns legată de adevărata cre­dinţă creştină, de întreaga religie esenţială”.

Jaroslav Pelikan, Traditia crestina, vol 5

%d blogeri au apreciat: