”Tripla venire a Domnului” – sf. Bernard

Ştim  cã  existã  o  triplã  venire  a  Domnului.  A  treia este între celelalte douã. Acestea douã sunt vizibile, cealaltã nu. La prima sa venire, el a fost vãzut pe pãmânt şi a vorbit cu oamenii, când, aşa cum el însuşi dã mãrturie, l-au vãzut şi l-au urât. La ultima sa venire,  orice fãpturã va vedea mântuirea lui Dumnezeu (Lc 3,6) şi vor privi la cel pe care l-au strãpuns (In 19,37). Venirea intermediarã este ascunsã: numai cei aleşi îl vãd în ei înşişi şi sufletul lor este mântuit. Astfel, el a venit mai întâi în trup şi în slãbiciune; apoi, între cele douã, în duh şi în putere; la sfârşit, va veni în glorie şi în maiestate.

Aceastã venire intermediarã este, de fapt, o cale prin care se trece de la prima la ultima: la prima, Cristos a fost rãscumpãrarea noastrã; la ultima, va apãrea ca viaţa noastrã; şi, între cele douã, este odihna şi mângâierea noastrã.

Dar ca sã nu creadã cineva cã ceea ce spunem despre aceastã  venire  intermediarã  este  o  invenţie  din  partea noastrã, ascultaţi ce spune el însuşi:  Dacã  cineva  mã iubeşte, va ţine cuvântul meu; Tatãl meu îl va iubi şi vom veni la el (In 14,23). În alt loc, am citit:  Cine se teme  de  Dumnezeu  va  face  binele  (Sir  15,1).  Însã, observ cã, aici, Isus exprimã ceva mai mult spunând despre  cel  care  îl  iubeşte:  Va  ţine  cuvântul  meu.  Unde trebuie ţinut? În inima sa, fãrã îndoialã, aşa cum spune profetul: Pãstrez în inimã cuvintele tale, ca sã nu pãcãtuiesc împotriva ta (Ps 118,11).

Iatã cum trebuie sã ţii cuvântul lui Dumnezeu, cãci fericiţi  cei  care  îl  ţin. Sã-l faci sã intre în ceea ce se poate numi adâncul sufletului tãu; sã pãtrundã în sentimentele şi în comportamentul tãu. Hrãneşte-te cu ceea ce este bun şi sufletul tãu va avea de ce sã se bucure! Nu uita sã-ţi mãnânci pâinea, ca nu cumva inima ta sã se usuce; saturã-ţi sufletul cu o hranã bunã şi gustoasã.

Dacã astfel vei ţine cuvântul lui Dumnezeu, fãrã îndoialã cã şi el te va ţine pe tine. Fiul va veni la tine împreunã cu Tatãl; va veni Profetul cel mare, care va reînnoi Ierusalimul; el este cel care va face noi toate lucrurile.Iatã ce va face venirea sa: atunci, aşa cum am purtat chipul celui pãmântesc, vom purta şi chipul celui ceresc (1Cor 15,49). Aşa cum vechiul Adam s-a rãspândit în omul întreg şi l-a ocupat în întregime, la fel trebuie sã-l ocupe acum Cristos, el care l-a creat pe om în totalitatea sa, care l-a rãscumpãrat în totalitatea sa şi care îl va glorifica în totalitatea sa.

Din Predicile sfântului Bernard, abate (Predica 5 despre Advent)

Christmas three tenors

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Christmas with Pavarotti, Andrea Bocelli & J. Kaufmann.

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Christmas in Vienna

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

%d blogeri au apreciat: