Pleşu şi Liiceanu despre miracolul întîlnirii

Emotionant: The Kimyal People Receive the New Testament

”Pro­blema filozofică are deci întâietate.”(fata de cea empirica) – C S Lewis

… la întrebarea dacă există minuni nu se poate răspunde niciodată nu­mai pe baza experienţei. Orice eveniment care ar putea pretinde că este o minune e, în ulti­mă instanţă, ceva oferit simţurilor noastre, ceva văzut, auzit, pipăit, mirosit sau gustat. Şi simţurile noastre nu sunt infailibile. Dacă ni se pare că s-a întâmplat ceva extraordinar, putem spune oricând că am fost victime ale unei iluzii. Dacă susţinem o filozofie care ex­clude supranaturalul, asta vom spune întot­deauna. Ceea ce învăţăm din experienţă de­pinde de ce tip de filozofie punem în practică. E inutil deci să apelăm la experienţă înainte de a lămuri, cât mai bine cu putinţă, proble­ma filozofică.

Dacă experienţa nemijlocită nu poate de­monstra sau infirma miraculosul, cu atât mai puţin o poate face istoria. Mulţi cred că pu­tem decide dacă în trecut a avut loc o minu­ne prin examinarea mărturiei „potrivit regu­lilor obişnuite ale investigaţiei istorice”.

Dar regulile obişnuite nu pot fi aplicate înainte de a decide dacă minunile sunt posi­bile şi, în caz afirmativ, cât de probabile sunt. Pentru că, dacă sunt imposibile, dovezile is­torice, oricât de multe, nu ne vor convinge. Dacă ele sunt posibile, dar extrem de impro­babile, atunci numai evidenţa matematic de­monstrativă ne va convinge: şi de vreme ce is­toria nu furnizează niciodată un asemenea grad de evidenţă, ea nu ne poate convinge niciodată că o minune a avut cu adevărat loc. Dacă, pe de altă parte, minunile nu sunt in­trinsec improbabile, mărturiile existente vor fi de ajuns pentru a ne convinge că au avut loc un număr însemnat de minuni. Rezultatul anchetelor noastre istorice depinde astfel de opiniile filozofice pe care le-am cultivat înainte de a fi început să examinăm mărturiile. Pro­blema filozofică are deci întâietate.

C S Lewis, Despre minuni

Dumnezeul in trei Persoane – C S Lewis

http://www.resursecrestine.ro/download/25513

din Crestinismul redus la esente .

John Wesley’s prayer & prayer room

Prayer room in Wesley’s House, London, built in 1779. John Wesley spent the last 11 winters of his life in this house and died in his bedroom on March 2, 1791. The small prayer room was added next to his bedroom after the house was built. Wesley prayed here every morning after rising at 4 a.m.

Covenant Prayer by John Wesley

I am no longer my own, but thine.
Put me to what thou wilt, rank me with whom thou wilt;
Put me to doing, put me to suffering.
Let me be employed by thee or laid aside for thee,
exalted for thee or brought low by thee.
Let me be full, let me be empty.
Let me have all things, let me have nothing.
I freely and heartily yield all things
to thy pleasure and disposal.
And now, O glorious and blessed God,
Father, Son and Holy Spirit,
thou art mine, and I am thine. So be it.
And the covenant which I have made on earth,
let it be ratified in heaven.  Amen.

 

Biblia de buzunar

Desi Noua Traducere în limba Română ar fi fost o alegere mai fericita, ideea Bibliei de buzunar e binevenita. Nu si preturile, mai ales azi cand poti avea Biblia pe telefonul mobil gratuit…

The Robe (1953)

%d blogeri au apreciat: