”Pro­blema filozofică are deci întâietate.”(fata de cea empirica) – C S Lewis

… la întrebarea dacă există minuni nu se poate răspunde niciodată nu­mai pe baza experienţei. Orice eveniment care ar putea pretinde că este o minune e, în ulti­mă instanţă, ceva oferit simţurilor noastre, ceva văzut, auzit, pipăit, mirosit sau gustat. Şi simţurile noastre nu sunt infailibile. Dacă ni se pare că s-a întâmplat ceva extraordinar, putem spune oricând că am fost victime ale unei iluzii. Dacă susţinem o filozofie care ex­clude supranaturalul, asta vom spune întot­deauna. Ceea ce învăţăm din experienţă de­pinde de ce tip de filozofie punem în practică. E inutil deci să apelăm la experienţă înainte de a lămuri, cât mai bine cu putinţă, proble­ma filozofică.

Dacă experienţa nemijlocită nu poate de­monstra sau infirma miraculosul, cu atât mai puţin o poate face istoria. Mulţi cred că pu­tem decide dacă în trecut a avut loc o minu­ne prin examinarea mărturiei „potrivit regu­lilor obişnuite ale investigaţiei istorice”.

Dar regulile obişnuite nu pot fi aplicate înainte de a decide dacă minunile sunt posi­bile şi, în caz afirmativ, cât de probabile sunt. Pentru că, dacă sunt imposibile, dovezile is­torice, oricât de multe, nu ne vor convinge. Dacă ele sunt posibile, dar extrem de impro­babile, atunci numai evidenţa matematic de­monstrativă ne va convinge: şi de vreme ce is­toria nu furnizează niciodată un asemenea grad de evidenţă, ea nu ne poate convinge niciodată că o minune a avut cu adevărat loc. Dacă, pe de altă parte, minunile nu sunt in­trinsec improbabile, mărturiile existente vor fi de ajuns pentru a ne convinge că au avut loc un număr însemnat de minuni. Rezultatul anchetelor noastre istorice depinde astfel de opiniile filozofice pe care le-am cultivat înainte de a fi început să examinăm mărturiile. Pro­blema filozofică are deci întâietate.

C S Lewis, Despre minuni

Dumnezeul in trei Persoane – C S Lewis

http://www.resursecrestine.ro/download/25513

din Crestinismul redus la esente .

%d blogeri au apreciat: