Daruind vei dobandi – Nicolae Steinhardt ( carte audio incompleta)

S-ar zice ca transpunerea audio a cartii ”Daruind vei dobandi” de Nicolae Steinhardt – chiar si incompleta –  se bucura de ceva succes. Am gasit stranse si oferite spre download fisierele inregistrate de mine. Spre rusinea mea, n-am reusit sa termin proiectul. Sper totusi sa reusesc… mai ales daca altii mai inzestrati vocal si tehnic nu se gandesc sa ofere publicului un audio-book profesional asa cum merita cartea.

Gasiti in doua arhive rar eseurile inregistrate la adresa: http://carti-audio.blogspot.com/2011/03/daruind-vei-dobandi-nicolae-steinhardt_4139.html

In memoriam Nicolae Steinhardt(n. 29 iulie 1912 – d. 30 martie 1989) – Crez ortodox

Cred în Sfanta Treime. Cred într-Unul Domn Iisus Hristos Care neschimbat, din milă şi iubire pentru noi, S-a întrupat spre a ne mângâia, a ne veni în ajutor şi a ne da simţul demnităţii şi nobleţei. Care pentru noi oamenii S-a urcat vitejeşte pe cruce deoarece n-a fost numai bun, blând şi smerit cu inima ci şi mai presus de orice, curajos. Care a mers către moarte nu numai ca un miel dus la junghiere, ci şi ca un leu hotărât să înfrunte chinul. Care n-a vrut să pătimească măreţ şi solemn, ci să fie batjocorit şi ocarât şi să rabde până la capăt agonia cea mai cumplită şi mai înjositoare din câte pot fi. Pentru ca astfel să asume cel mai caracteristic dintre elementele condiţiei omeneşti: suferinţa.

Care pe cei drepţi îi iubeşte şi de cei păcătoşi se îndură, însă celor netemători le poartă o trainică şi nedezminţită afecţiune, fie ei încărcaţi cu grele trecute poveri. Care nu uită că a fost şi El om pe pământ, unde Şi-a primit stigmatele şi a dobândit o silă anume faţă de turnători, funcţionari straşnici şi birocraţie.

Cred în Duhul Sfânt, care suflă unde şi când vrea, spre scandalul şi zăpăceala fariseilor, angeliştilor şi habotnicilor, care, ca şi Tatăl şi Fiul, vrea altceva decât numai forme, filosofic, dovezi istorice şi scripturale. Căruia îi este lehamite de ţapi şi viţei sub orice chip, pricepându-se a-i desluşi şi identifica în formele lor cele mai moderne şi mai neaşteptate. Carele nu grăieşte pilduitor, serafic şi preţios, Carele ne călăuzeşte modest şi sigur, după dreapta socotinţă şi nu apreciază în mod deosebit stilul voit onctuos, mâinile cucernic împreunate şi morala ostentativă.

Credinţa noastră, sunt convins, nu se confundă cu „înalta spiritualitate”, nu urmăreşte o cunoaştere ocultă, o igienă mintală ori constituirea unei prime de asigurare la Judeţul de Apoi şi este străină de unele intransigenţe naive ca de pildă: orice ar fi, eu un mint (pe când monahul îmbunătăţit din Pateric minte pentru a salva, la nevoie, viaţa unui om). Şi nu se potriveşte cu o concepţie pur organizatorică a Bisericii – organizare juridică şi rece şi, până la urmă, inchizitorială: frunţi încruntate şi grumaji ţepeni; după cum nici cu hlizeala prostesc serafică ori neorânduiala şi neastâmpărul. Nu se lasă înfrântă şi convinsă de toate silniciile, durerile, nedreptăţile şi cruzimile lumii; crede în Dumnezeu adversativ: împotriva, în ciuda, în pofida lor, deşi ele, vai, există cu prisosinţă.

Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor şi dezrobirea de sub jugul prejudecăţilor, micimilor şi meschinăriei, spre adoptarea unor reacţii creştineşti în iureşul vieţii de toate zilele, faptelor şi evenimentelor ei.

Nu aştept ca Dumnezeu să ne rezolve treburile noastre lumeşti, a căror înţeleaptă chivernisire ne revine nouă ca fiinţe înzestrate de El cu minte raţională şi o inimă fierbinte. Nu dau treburilor acestora lumeşti mai multă însemnătate decât se cuvine, dar nici nu le dispreţuiesc deoarece ţin de creaţia divină. Iar viaţa, defaimându-i deşărtăciunile, o iau în serios, pentru că într-însa şi printr-însa ni se joacă soarta de veci.
Cred în Biserică şi în Sfintele Taine, mă aştept ca Biserica să nu se amestece unde nu-i sade bine a interveni şi să păstreze cu sfinţenie cele duhovniceşti spre întărirea noastră. Totodată, contradictoriu şi paradoxal, n-o vreau nici oarbă şi nepăsătoare la păsurile credincioşilor şi la complicaţiile existenţei.

Dau puţină importanţă filosofiei, argumentelor istorice, moralismului, estetismului şi erudiţiei, care toate nu-s de o fiinţă cu dreapta credinţă liberă, nemotivată, pascaliană. Nu-mi fac iluzii, i-am citit pe existenţialişti, dar nici nu văd totul numai în negru, ştiu că lumea e neunitară şi surprinzătoare, că totul – în bine ca şi în rău – se poate petrece în cuprinsul ei.

Mă rog fierbinte să fiu cucerit de Domnul Hristos şi slobozit din mrejele părelniciilor şi de frică, să mă port bine cu semenii, să mă învrednicesc de o ţinută nimerită unuia ce poate fi oricând numit prieten al Domnului şi să-mi fie nu numai faptele ci şi gândurile curate şi onorabile.

Cred în minuni (ca şi eroul lui Mircea Eliade în O fotografie veche de 14 ani) şi că Iisus Hristos cu instinct de vânător, se va milui de mine, deşi mă las atât de greu răpus de nesfârşita Lui iubire.

Aştept, mort de spaimă şi plin de nădejde, Judecata de Apoi, ştiu că nu ştiu nimic, n-am nici o dovadă, nici un argument şi nici o îndreptăţire şi singurul lucru pe care-l ştiu este că Domnul e Calea, Adevărul şi Viaţa. Aflat pe Golgota în vremea răstignirii sunt sigur că nu l-aş fi cerut Domnului să coboare de pe cruce spre a crede că e împărat. Ci, odată cu Dostoievski, cred că măcar de-ar fi adevărul altceva decât Hristos, eu tot voi rămâne, orice s-ar întâmpla, cu Hristos.

Muţumesc puterilor cereşti că m-am învrednicit a crede, că mi s-a fâcut această neasemuită onoare şi din tot sufletul rostesc, strigând cu lacrimi ca la Marcu 9, 24: „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele”.

Astia doctori! ”Te fac sănătos şi-ti mai dau şi bani”

„-  Arată  lui  Pavel  sufletul  tău  bolnav!  Adu  în  casa  ta  pe  Matei! Aşază-te lângă Ioan! Ascultă de la ei ce trebuie să facă un bolnav ca tine! Ei  îti vor spune negreşit şi nu vor tine tăinuite sfaturile lor. Ei n-au murit, ci trăiesc şi grăiesc”. (Omilii la Matei, omilia LXXIV, IV, în col. PSB, vol. 23, p. 844)

„Adu înaintea lui (sufletului – n.n.) pe profeti! Acestor doctori nu trebuie să le dai bani; nici nu cer plată pentru osteneala lor, nici pentru doctoriile  ce  le  pregătesc.  Te  silesc  însă  să  faci  o  cheltuială.  Să  dai milostenie!  În  celelalte  privinte  îti  dau  ei  tie  bani;  de  pildă,  când  îti poruncesc  să  trăieşti  în  castitate,  te  scapă  de  o  multime  de  cheltuieli zadarnice  şi  prosteşti;  când  îti  poruncesc  să  te  laşi  de  betie,  te  fac  mai bogat. Ai văzut arta acestor doctori? Te fac sănătos şi-ti mai dau şi bani. Aşează-te,  dar,  lângă  ei  şi  află  de  la  ei  ce  boală  ai.”  (Omilii  la Matei, omilia LXXIV, IV, în col. PSB, vol. 23, p. 844)

PLESU & LIICEANU – DESPRE TOLERANTA si INTOLERABIL

Sf. Grigorie de Nyssa – Viaţa Sfintei Macrina

Adolf  von  Harnack  a  caracterizat  cândva  lucrarea  lui  Grigorie  de  Nyssa,  Viaţa  Macrinei,  ca  pe „probabil cea mai clară şi mai pură expresie a spiritualităţii Bisericii greceşti”, pe care ar trebui să o consulte  de  la  început  oricine  caută  rezumatul  ortodoxiei  greceşti .  Autorul  cărţii  a  intenţionat  ca aceasta să fie un autentic portret  al sfintei  Macrina, care este sora lui, despre care el a spus în altă parte că este singura  în  care, în  ultimele ei ceasuri, se putea încrede să răspundă obiecţiilor celor care nu credeau în Înviere.

J. Pelikan – Christianity and Classical Culture(1992-1993, Gifford Lectures at Aberdeen)

Pleşu şi Liiceanu despre calomnie

Christos — unicul realist deplin

Nimeni nu ştie cât de rău este până în mo­mentul în care încearcă din răsputeri să fie bun. Circulă ideea naivă cum că oamenii buni nu ar şti ce înseamnă ispita. Ea este o minciună vă­dită. Numai cei care încearcă să reziste ispitei cunosc cât de puternică este ea. In definitiv, afli care este forţa armatei germane luptând cu ea, iar nu capitulând. Afli cât de tare suflă vântul dacă încerci să mergi contra lui, iar nu să te culci la pământ. Un om care cedează în faţa ispitei după cinci minute pur şi simplu nu ştie ce s-ar fi ales de ea o oră mai târziu. Iată de ce oamenii răi, într-un fel, cunosc foarte puţin despre rău­tate. Ei au trăit la adăpost prin faptul că au cedat întotdeauna. Nu descoperim puterea impulsu­lui malefic din noi decât în momentul în care în­cercăm să ne împotrivim lui; iar Christos, pentru că El a fost singurul om care nu a cedat nicio­dată în faţa ispitei, este de asemenea singurul om care ştie până la capăt ce înseamnă ispita — unicul realist deplin.

C S Lewis

A BRAVE NEW WORLD(1998) – o lume terifianta dar nu imposibila

Intregul film poate fi vizionat pe youtube…in lipsa unei alternative mai bune.

Pentru cei care au citit ”1984” a lui Orwell ”A BRAVE NEW WORLD” a lui Huxley este doar cealalta fata a monezii.

Andrei Plesu si Gabriel Liiceanu – Cum vorbim

Exegeza ”sfînt”-păcătoasă si corect-politica = ”de-a noastra”

Asa cum deja stiam, profesorul Laiu are o ”sensibilitate” aparte la subiectul ”bauturi tari” in virtutea afilierii sale confesionale. Motiv pentru care consacra largi spatii ”aranjarii” etimologico-lingvistice a textelor deranjante, un machiaj care ar fi frumos daca n-ar fi grotesc prin ab-uzul asupra textului sacru.

Inca o mostra ne ofera domnia sa in inca o analiza lingvistica ”obiectiva”, atat de ”obiectiva” cat sa cada bine intedictiilor puritanist-fariseice ale bisericii dumnealui. Dupa o buchisire lingvistica ce musai trebuie sa dea rezultatul ”corect” ( de fapt ”bauturi tari” este o traducere ”gresita” –  nici nu putea fi altfel doar 🙂 ) domnia sa ne abureste cu o concluzie sclipitor de ”inteligenta”:

De aceea este de preferat să se traducă expresia yáin wə-šekár din Dt 14:26,  ca „must şi alte băuturi dulci”,  atât prin  analogie cu mamtaqím (băuturi dulci)  din  Ne 8:10,  cât şi în strânsă legătură cu termenul tiróš (must de struguri) din  contextul apropiat (Dt 14:23).  În nici  un caz nu poate avea sensul de „vin şi băuturi tari” pe care Dumnezeu le-ar lăsa aici la discreţie „după dorinţă”, israeliţilor,  când acelaşi Dumnezeu tună şi fulgeră împotriva  beţiei,  atât în Lege, cât şi în Profeţi şi Scripturi.

( Sublinierile imi apartin)

E de la sine inteles de ce este de preferat sa traduca asa incat sa pice bine traducerea cu doctrina azs. Si tot limpede ca ”buna-ziua” este si de ce ”În nici  un caz nu poate avea sensul” care cade greu la stomac puritanilor reformei sanatatii. Ca doar n-o putea sa zica Biblia altfel decat profeta anti-alcool…

Domnul Laiu, un erudit de altfel, este un trist exemplu de cum agenda confesionala impune stalcirea textului Bibliei si ”ajustarea” lui la doctrina cultului cu pricina. Nu doar martorii lui Iehova( nepotii bisericii d-lui Laiu) insista ca traducerea lor a Bibliei este cea ”nealterata” si corecta. Din pacate si domnul Laiu se joaca cu termenii asa incat in final sa iasa pasenta, si textul sa sune kosher azs.

Si mai trista mi se pare ”evolutia” domniei sale: daca nu cu prea mult timp in urma recunostea public ca biserica dumnealui face lege( in functie de care se si excomunica!) din interdictia la alcool , desi Biblia nu interzice clar, total si explicit orice consum de alcool( ”aşa cum nu interzicea poligamia,  sclavia sau alte rele sociale” SIC! 🙂 ), acum domnia sa, probabil la comanda ”forurilor competente” ingrijorate ca autoritatea lor ar putea fi slabita de…Biblie, iaca-ta ne serveste ceea ce ”e nevoie”.

E de prisos sa mai adaug ca ”obiectivitatea” domniei sale fata de textul sacru e ”evidenta” in ciuda focului de artificii etimologice . Si tot de prisos e sa mai spun ca traducerea propusa este una foarte ”originala”, cum nu se mai poate intalni decat la talibani anti-alcool de acelasi ”calibru”( ne poate oferi domnia sa alte traduceri biblice care sa-i dea dreptate? Asteptam!). Pe cand o intreaga ”traducere” biblica corecta politic 100% cu doctrina adventista ”kosher”? Ca doar materie prima e destula: Michael = Dumnezeu, tarina= ”de fapt” biserica nu lumea( cum zice Domnul!), etc

Curat-murdara impartire ”dreapta” a Cuvantului Adevarului. ”Nici” pomeneala de manipulari ”sfinte” si jonglerii ”frumos” mirositoare…

Sper sa nu fiu rastalmacit si inteles gresit: cine nu se poate controla si se imbata, sa nu se atinga de alcool deloc! Cine insa ”tine” la un pahar de vin sau o bere si nici macar nu se ameteste, sa nu fie condamnat (sau excomunicat!). Cel putin nu pe (false) pretexte ”biblice”.

PS:  ”bineinteles” ca un patriarh ”imperial si apostat” ca Ioan Gura de Aur trebuie sa arda-n iad pentru dezlegarea ”nebiblica” la alcool, fie el si moderat …

Vinul ni s’a dat de Dumnezeu nu ca să ne îmbătăm. „Căci vinul înveseleşte, spune David, (Psalm 103, 15) inima omului”. Iar tu faci din el pri­cină de mâhnire. Căci cei cari se îmbată peste măsură, sunt cu sufletul îngreunat şi cu min­tea întunecată de mult întunerec. El e un leac foarte bun, când păzeşte cea mai bună măsură şi fel.Acest loc (din Psalm) ne este folositor şi împotriva ereticilor cari învinovăţesc făptura lui Dumnezeu: căci dacă vinul ar fi fost dintre lucrurile oprite, Pavel nu l-ar fi îngăduit, nici n’ar fi zis că trebuie să ne slujim de el. Şi nu numai împotriva ereticilor, dar chiar împotriva acelor fraţi cari după ce au văzut pe alţii înjosindu-se din pricina băuturii, în loc să-i ocă­rască pe aceia, ponegresc poama dată de Dum­nezeu, zicând: Să nu fie vin. Iar noi să le răspundem: Să nu fie beţie. Căci vinul e lu­crul lui Dumnezeu, iar beţia e lucrul diavo­lului, nu vinul face beţia, ci necumpătarea face beţia; nu învinovăţi făptura lui Dumnezeu, ci sminteala tovarăşului tău de robie. Ci tu, nevoind să pedepseşti şi să îndrepţi pe cel care păcătuieşte, batjocoreşti pe binefăcătorul (tău).

5. Aşadar când auzim pe unii vorbind astfel, să-i facem să amuţească, căci nu între­buinţarea vinului, ci necumpătarea dă naştere beţiei; beţiei, zic, care e mama tuturor relelor. Vinul a fost dat ca să întremeze trupul lân­cezit, nu ca să prăpădească tăria sufletului; ca să alunge slăbiciunea cărnii, nu ca să strice sănătatea sufletului. Drept aceea nu te sluji de vin fără cumpătare, ca să nu dai neghiobilor şi celor slabi cu duhul prilej de mustrare. Căci ce e mai de plâns ca beţia?

Ioan Gura de Aur, Predicile despre statui – Volumul I, 2.14–18

La cumparaturi impreuna, Iacob Coman

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Publicarea celui de-al doilea volum din cartea Papei despre Isus

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

 

Catholica.ro: De astăzi, noua carte despre Isus

De 8 martie: Tudor Gheorghe – Al cincilea anotimp:femeia

„Al cincilea anotimp – Femeia” (Tudor Gheorghe – In Archanghel)

PLESU si LIICEANU – DESPRE IUBIRE

Despre cesationism, parusie si daruri/haruri cu Sfantul apostol Pavel/Paul

Prima epistola/scrisoare catre crestinii din Corint(ul Greciei secolului I) a sfantului apostol Pavel/Paul 1: (6,)7:

7 încât nu sunteţi lipsiţi de nici un dar duhovnicesc câtă vreme aşteptaţi arătarea Domnului nostru Iisus Hristos.

(Noul Testament ,Traducerea Societatii Biblice Interconfesionale din Romania, SBIR, 2009)

(6  Astfel, mãrturia lui Isus Cristos a fost întãritã în voi,)
asa încât sã nu duceti lipsã de nici un har în timp ce asteptati revelarea Domnului nostru Isus Cristos,

Noul Testament ( catolic, Sapientia,2005)

7  Astfel, aşteptând descoperirea Domnului nostru Isus Cristos, voi nu sunteţi lipsiţi de nici un dar, (NTR,2007)

7. asa cã nu duceti lipsã de nici un fel de dar, în asteptarea arãtãrii Domnului nostru Isus Hristos. (Cornilescu)

Recitind fragmentul acesta din scrisoarea apostolului Pavel catre … mine si altii de oricand si de aiurea ( v. 1-3 ”Pavel… către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint… şi către toţi cei care pretutindeni cheamă Numele Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul lor şi al nostru.” ) mi-au atras atentia cuvintele subliniate.  Imediat ce am lecturat Noul Testament ,Traducerea Societatii Biblice Interconfesionale din Romania, am cautat sa vad traducatorul –  daca nu cumva e de orientare penticostala. Si nu, este ortodox, ceilalti doi traducatori de traditie evanghelica fiind unul baptist, altul adventist. Apoi  NTC Sapientia mi-a oferit traducerea catolica aproape identica a ideii.

Din subliniere razbate ideea ca darurile/harurile in plinatatea lor sunt nelipsite pentru comunitatea credinciosilor care asteapta Parusia, revenirea Domnului. Exista o conditionare in text sau macar o intercorelare: 

”nu sunteţi lipsiţi de nici un dar duhovnicesc câtă vreme aşteptaţi”

”sã nu duceti lipsã de nici un har în timp ce asteptati”

Logica apostolului este evidenta: cata vreme asteptati pe Preaiubitul inimilor voastre sa revina nu veti duce lipsa de plinatatea darurilor care sa va pregateasca sa-L intampinati cum se cuvine. Dar daca nu-L mai astepti? Daca nu-I mai iubesti (2 Timotei 4:8) sau grabesti(2 Petru  3:12) venirea? Mai iti da Duhul Lui darurile toate? Pentru ce ti le-ar mai da? Ce sa faci cu ele, cand scopul lor este tocmai sa te pregateasca pentru intalnirea cu El?

Exista in teologia si terminologia crestina un concept si cuvant : cesationism – care semnifica faptul ca ” the miraculous gifts of the Holy Spirit, such as tongues, prophecy and healing, ceased being practiced early on in Church history.” (wikipedia) Imi pare foarte straniu cum unii teologi au ajuns la asemenea nazbatii ”teo-logice” citind cuvinte precum cele tocmai citate ale apostolului Pavel. Pavel tocmai pe dos de cum carcotesc ei afirma: darurile/harurile Duhului, in deplinatatea lor, au rost, sunt date tocmai in pregatirea Parusiei. A fi incetat darurile Duhului inseamna ca parusia ori nu mai are loc, ori a avut loc, ori este o traznaie fantasmagorica. Concluziile va apartin…

Poate fi pusa pe seama abandonarii asteptarii parusiei saracia de daruri precum si contrafacerea lor? Parintele Schmemann pare a crede ca da cand identifica indirect simptomul fatal al crestinismului de duminica – abandonarea iubirii Parusiei Celui ce nu mai e iubit si asteptat:

Joi, 22 februarie 1979

Slăbiciunea fatală a creştinismului constă într-un singur lucru – uitarea şi neglijarea lui Hristos. In Evanghelie, Hristos spune, întotdeauna, “Eu” – El spune despre Sine că Se va întoarce în slavă precum un împărat. Trebuie să-L iubim, să-L aşteptăm, să ne bucurăm în El şi de El. Când nu va mai rămâne nimic din creştinism, doar Hristos va fii vizibil; şi nici revoluţia, nici Islamul, nici hedonismul nu vor mai avea vreo putere. Acum, este vremea rugăciunii “Vino, Doamne Iisuse!”

“Biografia unui destin misionar” – jurnalul Parintelui Alexander Schmemann

Pare incredibil! Un crestinism fara Hristos desi Lui I se canta, Lui I se roaga multimile… Dar mai este iubit si asteptat? Si atunci de ce sa vina daca nu e dorit? Si pentru ce sa-Si ofere Duhul in plinatate  si darurile toate daca n-are cine le pretui si folosi adecvat?

Stranie ”coincidenta”: cand speranta Parusiei a inceput sa se stinga in Biserica si multe daruri ale Duhului si-au cam luat talpasita… Cine are urechi de auzit…?

Westminster Methodist Central Hall

The King’s Speech

Nu degeaba a luat Oscarul… Colin Firth dupa ”Mr. Darcy” in ”Mandrie si prejudecata” BBC-ului acum joaca pe regele George VI si ia Oscarul. Joaca tare.

O apreciere critica pozitiva pe filiera catolica: “Discursul regelui” ar putea să dea un semnal pentru producători

PS: nu stiu daca filmul are vreo legatura cu o imagine mai pozitiva a Casei Regale britanice mai ales acum in apropierea nuntii princiare… Cert e ca filmul nu poate decat sa faca seducatoare ideea monarhiei …si pentru Romania care gandeste. (De ce Romania n-a revenit la monarhie in 1990 doar ”Bunicuta” scolita la Moscova stie: doar nu era sa-l lase pe rege sa-si preia tara din care a fost alungat de profesorii ”bunicii”…)

John Wesley (m. 2 March 1791):“The best of all is, God is with us!”

Leaving behind nearly 75,000 Methodists in the United Kingdom, having traveled over 250,000 miles in ministry, and having preached more than 40,000 sermons, John Wesley died in his 88th year on March 2, 1791, in London, exclaiming to the faithful beside his bed a truth that had characterized his entire ministry, “The best of all is, God is with us!”

Fahlbusch, E., & Bromiley, G. W. (2008). The encyclopedia of Christianity (5:729). Grand Rapids, MI; Leiden, Netherlands: Wm. B. Eerdmans; Brill „The Encyclopedia of Christianity is the fifth of a five-volume English translation of the third revised edition of Evangelisches Kirchenlexikon.

In 1744, Wesley had written, “[When I die] if I leave behind me ten pounds … you and all mankind [may] bear witness against me, that I have lived and died a thief and a robber.” When he died in 1791, the only money mentioned in his will was the miscellaneous coins to be found in his pockets and dresser drawers.

Cati oare au mai indraznit sa traiasca asa?

John Wesley (1954)

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

John Wesley (28 June 1703 – 2 March 1791)

%d blogeri au apreciat: