Pretul si deliciile slujirii Evangheliei

3 Nu punem nici un obstacol în calea nimănui, pentru ca slujba noastră să nu fie criticată,
4 ci în toate ne arătăm ca nişte slujitori ai lui Dumnezeu, în îndelungă răbdare, în necazuri, în greutăţi, în strâmtorări,
5 în bătăi, în închisori, în răscoale, în osteneli, în nopţi nedormite, în posturi,
6 în curăţie, în cunoaştere, în răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, într-o dragoste fără ipocrizie,
7 în Cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu, prin armele dreptăţii, în mâna dreaptă şi în mâna stângă,
8 în glorie şi dezonoare, în defăimare şi vorbire de bine. Suntem priviţi ca nişte impostori, deşi suntem adevăraţi;
9 ca nişte necunoscuţi, deşi suntem bine cunoscuţi; ca unii care murim, deşi iată că trăim; ca nişte pedepsiţi, deşi nu suntem omorâţi;
10 ca nişte întristaţi, deşi suntem întotdeauna bucuroşi; ca nişte săraci, deşi îmbogăţim pe mulţi; ca neavând nimic, deşi avem toate lucrurile.

O secventa mai mult decat superba cu apostolul neamurilor, Apostolul prin excelenta, prea-iubitul meu Pavel. Genial jucat si portretizat de Antony Hopkins in ”Petru si Pavel”.

„Te mândreşti cu succesele ce le ai? Aminteşte-ti de legăturile lui Pavel,  că  tu  nu  ai  suferit  nimic  din  ceea  ce  a suferit  acela,  şi  totuşi  el niciodată  nu  s-a  îngâmfat  de  succesele  lui.  Ai  poftit  poate  ceva  din bunurile aproapelui? Aminteşte-ti de legăturile lui Pavel, şi vei vedea cât de  absurd  este,  ca  aproapele  tău  să  se  primejduiască,  iar  tu  să  te dezmierzi. Doreşti încă a te îmbuiba în dezmierdări? Ia aminte la temnita lui Pavel, căci eşti discipolul lui, eşti împreună ostaş cu el, şi atunci care-ti este ratiunea ca tovarăşul tău să fie în legături, şi tu să te dezmierzi?”
(Ioan Gura de Aur, Comentariile  sau  Explicarea  Epistolei  către  Coloseni,  omilia  XII,  p. 144)

Vivaldi Motet Nulla in mundo pax sincera RV630

%d blogeri au apreciat: