Sinaxar: Sfintii Apostoli Petru si Pavel – 29 iunie

Give a man a horse

This poem by the Scottisch poet James Thomson ranks among his best-loved verse. It is sometimes recited at wedding celebrations.

Give a man a horse he can ride,
Give a man a boat to can sail,
And his rank and wealth his strength and health,
Nor sea nor shore shall fail.

Give a man a pipe he can smoke,
Give a man a book he can read,
And his home is bright with a calm delight,
Though the rooms be poor indeed.

Give man a girl he can love,
As I, O my Love, love thee,
And his hand is great with the pulse of Fate,
At home, on land , on sea.

from ”Best loved hymns, poems & readings” , (2004), p. 67

Martin Buber, Povestiri hasidice

Martin Buber – Eu si Tu

Succedaneele religiei si iesirea din timp la Aldous Huxley – N. Steinhardt

In două din volumele sale de eseuri (în Proper Studies şi în Ends and Means) Huxley se ocupase pe larg de succedaneele religiei. Despre decadenţa religiei în timpul nostru scrisese că e numai aparentă şi că altele sunt astăzi instituţiile care răspund veşnicelor nevoi religioase ale naturii umane. „Sentimentele şi intuiţiile de natură religioasă pot fi raţionalizate prin forme al căror caracter religios nu se deosebeşte de la prima vedere.” Religia a presupus mereu un ritual, un ascetism, un absolut, preoţi, un sentiment de groază mistică. Toate aceste elemente persistă în succedaneele contemporane ale religiei: în divi­nizarea artei (succedaneu estetic), în superstiţii (printre care se cuprind şi modele medicale, furiile antiseptice), în cultul Statului sau al Naţiunii (succedaneu politic), în cântecele în comun sau asociaţiile gen Ku-Klux-Klan (aici persistă ritualul şi spasmul colectiv), în glorificarea Afacerilor şi a Banului (cum o face etica americană), în medici sau artişti (când sunt priviţi ca adevăraţi împlinitori ai unui sacerdoţiu).

Time Must Have a Stop e un titlu incontestabil frumos. Luat din Shakespeare (ca multe din titlurile volumelor lui Huxley), exprimă necesitatea oricărui om de a căuta să oprească timpul stârnit mai de sus si fară voia lui. Dorinţa există de când lumea şi e adânc umană. Prins în vârtejul timpului, omul vrea totuşi să i se sustragă. Să iasă din cotidian şi mărunţiş; din el însuşi. Să treacă dincolo, să stabilească legătura cu divinul. Numai în afara timpului, unde distincţia dintre trecut, prezent şi viitor, atât de dureroasă, n-ar mai exista, se poate concepe fericirea. E tema romanului lui Proust, soluţia regăsirii timpului pierdut. In cartea lui Huxley diferitele personaje caută fiecare în felul lui să oprească timpul. De Vries prin planuri despre sociocraţie şi organizare. Sebastian Barnack prin poezii şi elenism. Mrs. Gamble prin şedinţe de spiritism. Iar Bruno Rontini, cheia romanului, prin bunătate şi religiozitate. Numai cel ce s-a făcut pe el însuşi bun poate trece la teribila încercare de a face şi pe ceilalţi buni, spune acest Rontini, despre care aflăm prea puţine. E anticar de meserie (mai mult parcă pour l`amour de l`art, căci e amator de cărţi vechi şi bune), oarecum antifascist şi înrudit cu familia engleză Barnack. Are şi un discipol. La sfârşit cade greu bolnav, e îngrijit de poetul Sebastian şi moare, alături de el, asigurând, prin pilda ce dă, adeziunea lui Sebastian la noua religie. Huxley deci opreşte timpul prin recunoaşterea dumnezeirii şi a veşniciei. Spiritualismul, iată deviza.

Nicolae Steinhardt, Articole burgheze, p. 328-330 (eseul ”Huxley, teist şi romancier” )

Dietrich Bonhoeffer & „New Monasticism”

..the restoration of the church will surely come only from a new type of monasticism which has nothing in common with the old but a complete lack of compromise in a life lived in accordance with the Sermon on the Mount in the discipleship of Christ.  I think it is time to gather people together to do this…’   

-Dietrich Bonhoeffer (January 14, 1935)

 Apr. 26, 1935: Dietrich Bonhoeffer founds a  Seminary to train Pastors for the underground Confessing Church (Evangelical Christians persecuted by the Nazis); putting into practice his teachings of a New Monasticism.   In 1937 Himmler declared the Seminary illegal.  By the following November, 27 of its former students had been arrested.

Both the term itself, and the actual existence of the new and ever-expanding Christian movement called New Monasticism actually had its origins in the writing, teaching, and practice of Dietrich Bonhoeffer.

It began on April 26, 1935 when Bonhoeffer brought into practice his interest in monastic teaching in the founding of an illegal seminary in Zingst, Germany, during WWII.  In June of that year it moved to Finkenwalde.  Himmler ordered State Security police to close it down in 1937, imprisoning 27 of its students.

The same year Bonhoeffer wrote his most famous book, The Cost of Discipleship.  Dietrich was executed by the Nazis on Apr. 9, 1945 at Flossenburg Prison, just a few weeks before the end of WWII.  He was 39 years old.

http://www.prayerfoundation.org/brief_history_protestant_monasticism.htm

Pilgrim’s Progress

%d blogeri au apreciat: