Moartea Lui Ivan Ilici – Tolstoi

Într-o zi, Ivan Ilici înţelege că e muritor. A învăţat asta şi la şcoală: oamenii sunt muritori, Caius este om, deci Caius este muritor. Omul în general trebuie să moară. El însă nu e om în general, el nu este Caius, el e Ivan Ilici! El e un om care a avut întotdeauna un trai plăcut, cuviincios, conform cu regulile societăţii. De aici începe una dintre cele mai răscolitoare cărţi care s-au scris vreodată. Moartea lui Ivan Ilici este mai ales Viaţa lui Ivan Ilici. Viaţa uitucului Ivan Ilici. Viaţa muritorului Ivan Ilici. „Arta lui Tolstoi va consta în a face din orice agonie agonia însăşi şi în a-l sili pe cititor să-şi repete, îngrozit şi fascinat: «Deci aşa se moare!»“ (CIORAN)

Despre Cădere – C S Lewis

Ei au vrut, cum spunem noi, să „spună că su­fletele lor le aparţin”. însă acest lucru înseamnă a trăi într-o minciună, căci sufletele noastre nu ne aparţin de fapt. Ei au dorit un colţ din uni­vers despre care să poată spună lui Dumnezeu: „Aceasta este treaba noastră, nu a ta”. însă nu există un astfel de colţ. Ei au dorit să fie sub­stantive, însă au fost, şi trebuie să rămână în mod etern, doar nişte adjective. Nu avem nici cea mai vagă idee în ce act anume, sau succesiune de acte, şi-a găsit expresie această dorinţă im­posibilă, autocontradictorie. Din câte pot eu şti, poate să fi avut de a face cu mâncatul unui fruct real, dar întrebarea nu are nici o importanţă.

Acest act de autoproclamare venit din par­tea creaturii şi care constituie o falsitate desă­vârşită faţă de poziţia adevărată, creaturală a sa este unicul păcat care poate fi privit ca fiind Căderea. Căci greutatea în ceea ce priveşte pri­mul păcat este că el trebuie să fi fost foarte atro­ce, altfel consecinţele sale nu ar fi fost atât de teribile, şi trebuie să fi fost în acelaşi timp un lucru pe care o fiinţă care nu cunoştea ispitele omului căzut l-ar fi putut comite într-un mod plauzibil. întoarcerea de la Dumnezeu către sine îndeplineşte ambele condiţii. Acesta este un pă­cat pe care însuşi omul paradiziac l-ar fi pu­tut comite, pentru că însăşi existenţa unui sine — simplul fapt că îl numim „eu” — include, de la bun început, pericolul autoidolatriei. Deoa­rece eu sunt eu, trebuie să făptuiesc un act de abandonare de sine, oricât de mic sau oricât de uşor, pentru a trăi pentru Dumnezeu şi nu pen­tru mine însumi. Acesta este, dacă vreţi, „punc­tul slab” în însăşi natura creaţiei, riscul care Dumnezeu se pare că a crezut că merită asu­mat, însă păcatul a fost foarte atroce, deoarece şinele pe care omul paradiziac a trebuit să-1 aban­doneze nu era prin natură recalcitrant faţă de faptul de a se abandona. Datele sale, ca să mă exprim astfel, erau cele ale unui organism psiho-social în întregime supus voinţei, o voinţă cu desăvârşire înclinată, chiar dacă nu silită, să se întoarcă spre Dumnezeu. Această abandonare de sine pe care omul a practicat-o înainte de Cădere nu presupunea vreo luptă, ci numai desfătătoarea biruire a unei aderenţe la sine infini­tezimale, care se bucura să fie biruită — putem vedea o slabă analogie a acesteia în freneticul abandon reciproc de sine al iubiţilor chiar din zilele noastre. El nu cunoştea, prin urmare, nici o ispită (în sensul cunoscut de noi) de a alege şinele — nici o patimă sau înclinaţie care să ducă îndărătnic în acea direcţie — nimic în afa­ră de faptul că sinele era el însuşi

Problema durerii

Despre devenirea diavoliceasca – C S Lewis

Cum a luat-o Puterea întunericului pe calea cea greşită? Cu aceasta ne punem o întrebare căreia, bineînţeles, fiinţele umane nu-i pot da un răspuns cât de cât sigur. O bănuială rezona­bilă (şi tradiţională), bazată pe propriile noastre experienţe de cădere în greşeală, poate fi pre­zentată totuşi aici. Din momentul în care ai un sine, există primejdia de a te pune pe tine mai întâi — de a vrea să fii centrul — de a vrea să fii Dumnezeu, de fapt. Acesta a fost păcatul Sa­tanei; şi acesta a fost păcatul cu care el a de­prins fiinţa umană. Unii oameni cred că motivul căderii omului a fost sexul, însă aceasta este o greşeală. (Povestea din Facerea sugerează mai degrabă că o oarecare corupţie a naturii noastre sexuale a urmat după cădere şi a fost rezulta­tul, nu cauza ei.) Ceea ce Satana a pus în cape­tele strămoşilor noştri îndepărtaţi a fost ideea că ei puteau „fi ca zeii” — că-şi puteau lua des­tinul în propriile mâini ca şi cum s-ar fi creat pe sine — că-şi puteau fi propriii stăpâni — că puteau inventa un fel de fericire pentru ei înşişi în afara lui Dumnezeu, separat de Dumnezeu. Iar din această încercare fără sorţi de izbândă a izvorât aproape tot ceea ce numim noi istorie umană — bani, sărăcie, ambiţie, război, prosti­tuţie, clase sociale, imperii, sclavagism — lun­ga şi teribila istorie a omului care încearcă să găsească altceva decât Dumnezeu care să-l facă fericit.

Crestinism pur si simplu

A Pilgrim’s Way [Orthodox Documentary]

‘A Pilgrim’s Way: A Search in Sacred Romania’

A film by Mironel de Wilde

SYNOPSIS:

‘On a journey in search of faith and the truth of my heart, I go on a pilgrimage from Canada to Romania, Eastern Europe, to visit the world of Orthodox Christianity, to ask questions about the roots of our religious and philosophical heritage and find out if Christianity still has a living spiritual dimension.

The journey takes me to Bucharest to meet people with spiritual insights into the meaning of Christ’s teachings. I go to Putna Monastery, near the Ukrainian border for immersion into monastic life, then on to visit some of the greatest elders of the church and I hear first hand where the Christian path can lead me.’

Manual de Istorie a Religiilor

THE WAY Course – DVD Box set – Institute for Orthodox Christian Studies, Cambridge (IOCS)

http://www.iocs.cam.ac.uk/courses/courses_way.html

DOWNLOAD: The Eastern Orthodox Bible (EOB)

The Eastern Orthodox Bible se alatura celorlalte trei reusite ale traducerilor moderne ale Septuagintei in engleza: A New English Translation of the Septuagint and the Other Greek Translations Traditionally Included Under that Title (and abbreviated as NETS), The Apostolic Bible Polyglot: An interlinear Septuagint and Greek New testamentt translation from Greek to English si The Orthodox Study Bible .

%d blogeri au apreciat: