Sinaxar: sfantul prooroc Agheu/Hagai

5. Şi acum, acestea zice Domnul Atotţiitorul: „Fiţi cu băgare de seamă la căile voastre!:
6. Aţi semănat mult şi aţi cules puţin, aţi mâncat şi nu v’aţi săturat, aţi băut şi nu v’aţi îmbătat, v’aţi îmbrăcat în haine şi nu v’aţi încălzit în ele, iar cel ce adună simbriile le-a adunat într’o pungă spartă”.
7. Aşa zice Domnul Atotţiitorul: „Fiţi cu băgare de seamă la căile voastre!:

(Agheu 1:5-7, VBA)

6. Că aşa grăieşte Domnul Atotţiitorul: Eu încă o dată voi clătina cerul şi pământul şi marea şi uscatul;
7. şi voi clătina toate neamurile; şi va veni tot ceea ce au neamurile mai ales, iar Eu voi umple Casa aceasta cu slavă, zice Domnul Atotţiitorul.
8. Al Meu este argintul şi al Meu este aurul, zice Domnul Atotţiitorul.

(Agheu 2:6-8, VBA)

20. Şi a fost cuvântul Domnului a doua oară către profetul Agheu, în douăzeci şi patru ale lunii, zicând:
21. „Grăieşte către Zorobabel, fiul lui Salatiel din neamul lui Iuda, zicând: Eu scutur cerul şi pământul şi marea şi uscatul;
22. şi voi doborî tronurile regilor şi puterea regilor neamurilor; şi voi doborî carele de luptă şi călăreţii; iar caii şi călăreţii lor se vor năpusti fiecare cu sabie împotriva fratelui său.

(Agheu 2:20-22, VBA)

%d blogeri au apreciat: