… ca să se creadă adevărul întrupării şi să se coasă gurile ereticilor

„Dar când a binevoit să ia chip de rob, să primească pârga noastră, n-a  luat  închipuire  de  trup,  nici  aparentă  de  trup,  ci  trup  adevărat.  De aceea a primit să vină cu toate cele ale noastre; să se nască din femeie, să fie  prunc,  să  fie  înfăşat,  să  fie  hrănit  cu  lapte  şi  să  sufere  de  toate celelalte,  ca  să  se  creadă  adevărul  întrupării  şi  să  se  coasă  gurile ereticilor. Pentru aceea a dormit în corabie, a călătorit, a ostenit, a îndurat toate  cele  omeneşti,  ca  prin  fapte  să  poată  fi  încredintati  toti  oamenii. Pentru  aceea  a  stat  înaintea  scaunului  de  judecată,  a  fost  răstignit,  a suferit, moartea cea plină de ruşine şi a fost pus în mormânt, ca prin toate să se învedereze întruparea Sa. Dacă n-a luat cu adevărat trupul nostru, atunci nici n-a fost răstignit, nici n-a murit, nici n-a fost îngropat, nici n-a înviat.”

(Ioan Gura de Aur – Omilii la Facere, omilia LVIII, III, în col. PSB, vol. 22, pp. 250-251)

%d blogeri au apreciat: