Mircea Eliade – lauda binemeritata lui Nicolae Steinhardt

ME despre NS

Europa, Asia, America… Corespondenta R-Z

”Ce aprinse‑s toate, şi ce vii.” – Decembrie (1969)

https://i0.wp.com/7art-screensavers.com/screens/3d-mild-winter/winter-time-snowman.jpg

Floriana botează pe o nepoată a ei. I‑a dat numele de Domnica 1 .

Botezul are loc la Antim, la paraclis. E iarnă aspră şi‑n biserică ar fi fost prea frig. Aici, în micuţul paraclis, arde focul în sobă şi‑i cald şi plăcut. Lume foarte puţină. Ana,fetele, Ionel, Codin Mironescu, doi călugări, încă două persoane pe care nu le identific. Slujeşte părintele Sofian, a cărui barbă e‑n trecere spre albul cel mai desăvârşit şi neîntinat. Totul decurge în tihnă, dulceaţă şi pace. Se aude cum pâlpâie focul în sobă. Heruvimi şi serafimi. Floriana, cu glas hotărât, gesturi precise şi ochi fierbinţi, se leapădă de satana, s‑a lepădat de el, se împreunează cu Hristos, s‑a împreunat cu El, crede Lui ca unui Împărat şi Dumnezeu.
Barba părintelui Sofian e din ce în ce mai albă, mai imaculată, mai patrologică. Codin surâde fericit. În paraclis atmosfera e din ce în ce mai învăluitoare, încăperea pare tot  mai  mică,  mai  caldă,  mai  purtată  de  valuri  tăcute undeva departe, spre ţărmuri ospitaliere. Tot aşa o fi la Athos, la Zagorsk, la Lavra Pecerskaia, la Sfânta Ecaterina de la Sinai, la Beuron, la Taizé ? Nu‑i nimeni aici care să nu  creadă  pe  deplin.  Lucrul  acesta  se  simte.  Părintele Sofian vorbeşte aşa de blând, dar şi sigur pe spusele lui, şi articulat. Domnica e cuminte, nicio clipă nu plânge, nu scânceşte. Ce aprinse‑s toate, şi ce vii. O viaţă care începe.

1. Domnica Macri, una dintre nepoatele lui Mihail Avramescu.

Jurnalul Fericirii. Manuscrisul de la Rohia, pp. 373-374

Advent 2012 pentru crestinii din Occident

https://i0.wp.com/www.nwchurch.org/Holidays/Advent2012_03nwcc.jpg

The (United Methodist) Revised Common Lectionary:

 „14. „Vin zile, zice Domnul, când voi împlini promisiunea cea bună pe care am făcut-o Casei lui Israel şi Casei lui Iuda.
15. În zilele acelea şi în vremea aceea voi face să-i răsară lui David un Vlăstar drept, Care va face judecată şi dreptate în ţară.
16. În zilele acelea, Iuda va fi izbăvit şi Ierusalimul va locui în siguranţă. Acesta este numele cu care o vor chema: «Domnul – Dreptatea noastră».

(Ieremia 33:14-16, NTR)

25. Şi vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ popoarele vor fi îngrozite, năucite de vuietul mării şi al valurilor.
26. Oamenilor li se va tăia răsuflarea de groază în aşteptarea celor ce se vor întâmpla în lume, căci puterile cerurilor vor fi zguduite.
27. Şi atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere şi cu mare glorie.
28. Când vor începe să se întâmple acestea, sculaţi-vă şi ridicaţi-vă capul pentru că se apropie eliberarea voastră”.
29. Şi le-a zis o parabolă: „Uitaţi-vă la smochin şi la toţi copacii.
30. De îndată ce vedeţi că înmuguresc, vă daţi singuri seama că vara este deja aproape.
31. La fel şi voi, când veţi vedea că acestea se împlinesc, să ştiţi că împărăţia lui Dumnezeu este aproape.
32. Adevăr vă spun: nu va trece generaţia aceasta până când nu se vor fi împlinit toate.
33. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece.
34. Aveţi grijă de voi înşivă ca nu cumva inimile voastre să se îngreuieze în necumpătare, beţie şi grijile vieţii, iar ziua aceea să se abată asupra voastră pe neaşteptate,
35. ca un laţ; căci ea va veni asupra tuturor acelora care locuiesc pe faţa întregului pământ.
36. Vegheaţi, aşadar, în orice moment şi rugaţi-vă ca să puteţi scăpa de toate cele ce se vor petrece şi să staţi în picioare în faţa Fiului Omului!”

(Luca 21:25-36, NTC)

%d blogeri au apreciat: