C-tin Noica – Despre frumuseţile tăinuite ale Bibliei

Abia acum înţeleg expresia : „frumuseţile tăinuite ale Bibliei”. Sînt în Biblie cărţi întregi – Leviticul, Numeri, chiar părţi din Exod – unde nu e decît „material” . Pagini de-a rîndul se vorbeşte despre cum şi din ce trebuie făcut cortul întîlnirii, sau în ce va consta jertfa. Detalii de ritual, material mort, – îţi spui. Şi totuşi materialul acesta capată ritm , se organizează. O aceeaşi descri­ere, cu aceleaşi detalii, revine, prefăcîndu-se parca într-o incantaţie.
Cind a isprăvit Moise de aşezat cortul , căpeteniile incep să-şi aducă darurile pentru altar. In prima zi vine fiul lui Aminadob .
„El a adus : o farfurie de argint în greu­tate de o sută treizeci de sicli , un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfîn­tului locaş, amîndouă pline cu floare de fă­ină . . . ”
A doua zi vine Netanael :
„El a adus : o farfurie de argint in greu­tate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfîn­tului locaş, amîndouă pline cu floare de făină … ”
o dată, de două ori,de douasprezece ori.
E exasperant ! … Şi deodată simţi ce frumos este .

Jurnal filosofic

%d blogeri au apreciat asta: