Despre dreapta socotinţă sau intelepciune ca suma virtutilor

Chesterton

Logica pură este totuna cu demenţa deoarece nu ţine seama de faptul că nicio entitate, nicio însuşire, nicio virtute nu are valoare absolută. Şi sinceritatea şi binele şi mila şi adevărul chiar nu‑s decât valori relative şi nu pot constitui, singure, un criteriu de sine stătător, inatacabil şi având răspuns la orice întrebare. Toate sunt relative şi numai laolaltă şi cumpănite de dreapta socotinţă pot alcătui în duh, sub numele de înţelepciune, un îndreptar cu sorţi de siguranţă. Iar fiecare calitate, izolată, poate duce la aberaţii, ori în cel mai bun caz la exagerări.
Desigur că afirmaţia: adevărul ori bunătatea nu sunt, prin ele însele, valori absolute poate părea riscată, absurdă. Şi totuşi ele pot duce, necumpănite fiind, la fanatism şi nebunie, şi celelalte entităţi benefice, deopotrivă. (De ex.: adevărul, devenit manie şi necruţare la unele secte protestante. E un fenomen analog cu obiceiul sectanţilor de a lua un text biblic, de a‑l izola şi de a se călăuzi numai şi numai după el; în ambele cazuri e vorba de idolatrie.)
Numai Dumnezeu este absolut, virtuţile sunt doar feţe ale deplinătăţii Sale şi ca atare niciuna nu se poate pretinde suficientă şi desăvârşită (fiind prin urmare în măsură de a‑şi asuma rolul de călăuză unică). Numai totalitatea virtuţilor,gingaş cumpănite, ne poate apropia de înălţimi. Să ne ferim de idolatrizarea vreunuia din atributele divinităţii, să nu ieşim de sub scutul duhului atotcuprinzător, îndrumător şi cumpănitor. Să ne ferim ca de foc de raţionamente logice şi extremiste care întotdeauna sunt de la diavol. Dreapta socotinţă a călugărilor ortodocşi: iată călăuza sigură.
– De ce nu poate fi o singură entitate un criteriu sigur ?
Ar însemna că ne scoate de sub incertitudine şi risc, cei doi stâlpi ai libertăţii; şi că de asemeni ne‑ar scăpa de răspundere, ceea ce nu se poate.

Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii. Manuscrisul de la Rohia

Idei de rezolutii de Anul Nou

1. CUMPĂTAREA
Să nu mănînci pînă la ghiftuire ; să nu bei pînă la ameţeală.

2. TĂCEREA
Să nu spui decît ceea ce poate folosi altora sau ţie însuţi; să te fereşti de conversaţia uşuratică.

3. RINDUIALA
Să-ţi aşezi fiecare lucru la locul lui ; să-ţi îndepli­neşti fiecare treabă la timpul ei.

4. HOTARIREA
Să te hotărăşti a face ceea ce trebuie ; să înfăptuieşti negreşit ceea ce ai hotărît.

5. ECONOMIA
Să nu cheltuieşti decît pentru a face bine altora sau ţie însuţi ; deci, să nu iroseşti nimic.

6. SILINŢA

Să nu pierzi timpul; să faci mereu ceva folositor ; să renunţi la orice acţiuni inutile.

7. SINCERITAT E A
Să nu te foloseşti de înşelăciuni dăunătoare; să cugeţi drept şi neprihănit; şi dacă vorbeşti, să vorbeşti ca atare.

8. DREPTATEA
Să nu nedreptăţeşti pe nimeni făcîndu-i vreun nea­juns sau omiţînd să-i dai ce i se cuvine.

9. STAPANIREA DE SINE
Să te fereşti de extreme ; să te străduieşti a nu te lăsa ofensat de insulte pe cit crezi că merită.

10. CURAŢENIA
Să nu îngădui nici o lipsă de curăţenie a corpului, a veşmintelor sau a locuinţei.

11. SENINĂTATEA

Să nu te laşi tulburat de nimicuri sau de întîmplări obişnuite ori inevitabile.

12. CASTITATEA
Rareori să foloseşti dragostea în alte scopuri decît cele ale sănătăţii şi procreării, şi niciodată pînă la prostire, moleşire sau pînă la vătămarea liniştei sau reputaţiei tale ori a altuia.

13. UMILINŢA
Imită-i pe Iisus şi Socrate.

Benjamin Franklin, Autobiografie

Traditia o forma de smerenie – Serile Dialogos – Prelegere a lui Marius Cruceru

O prelegere absolut necesara tuturor „restaurationistilor” si fanilor „Sola Scriptura”!

Crestinul – intre Duhul Sfant si Duhul lumii

untitled

Andre Scrima – Ortodoxia Si Incercarea Comunismului

La inceput de Advent 2016

Se apropie Crăciunul. Aur şi argint să dăm celor din jur nu avem. Doar câte o vorbă bună să le rostim. E şi acesta un dar de preţ, ce-­şi poate avea locul în traista bunului Moş Crăciun. Să ne rugăm Domnului să ne acorde un anotimp de liniştire şi tihnă spre a putea întâmpina cum se cuvine dulcea, duioasa  Sărbătoare a Naşterii Sale. Şi, în general, să ne acorde un mai acut simţământ al vremelniciei şi deşertăciunii aşa-­ziselor noastre  treburi preaomeneşti (pentru ca, apoi, cândva, când va fi să fie, să putem muri îndestulaţi de dulcele şi teribilul joc al acestei vieţi).

Zaharia Sângeorzan, Monahul de la Rohia. N. Steinhardt răspunde la 365 de întrebări

Sabatul – de la „negotium” la „otium”

Citind „Nebunia de a gândi cu mintea ta” (2016) a lui Gabriel Liiceanu, mi-au sarit in ochi cateva citate care m-au dus cu gandul la sfintenia si utilitatea sabatului:

” […] a gândi înseamnă pur şi simplu a lua o pauză de la toate modurile de gândire pe care le-am înşirat până acum, a evada din preocupările curente în perimetrul cărora se desfăşoară viaţa fiecăruia dintre noi. Pe scurt, a intra în ceea ce romanii numeau otium.
Ce este otium şi ce înseamnă „a lua pauză“, „a lua răgaz“? Inseamnă să ies din sfera lui negotium, a aferării în marginea unuia sau altuia dintre lucrurile care-mi acaparează zi de zi viaţa. Inseamnă să mă sus­trag din sfera preocupării, din efectuarea propriu-zisă a operaţiei, să mă extrag din lumea lui „a face“. Să mă extrag unde? Intr-un loc în care acţiunea utilă înce­tează şi în care începe alta, la prima vedere total inu­tilă[…]

Ce-nseamnă în acest context „de gândit” şi „gândeşte”? Folosindu-ne de sugestia lui otium din binomul latin negotium—otium, am decupat acea re­tragere din lumea preocupării curente care ne des­chide drumul către starea gândirii. Şi am spus că, în timp ce negotium trimite la aferarea permanentă a unui om prins în activitate şi în neliniştea unei preo­cupări, otium este exact opusul acestei aferări; este starea care rezultă după ce a avut loc despărţirea de orice agitaţie cotidiană şi de gândirea pragmatică ce o însoţeşte. Este pur şi simplu faptul de a sta pe gânduri. „

Sabatul este asadar un timp decupat din monotonia si rutina zilnica, un „sanctuar in timp” cum spunea cineva, o absolut necesara „gura de oxigen” fara de care ne-am scufunda in vâltoarea grijilor vietii de zi cu zi. Sabatul este otium-ul roman, ragazul, pauza de la negotium, ‘ extragerea din lumea lui „a face” ‘ asa cum bine zice domnul Liiceanu. Am putea inlocui „starea gandirii” la care se refera autorul cu „starea contemplarii” care ar trebui sa faciliteze comunicarea cu Divinitatea in ambele directii .Caci ce altceva decat „a sta pe ganduri” cu privire la Dumnezeu si rosturi ( al lumii, la meu, al suferintei, fericirii, iubirii etc) ne poate da directie si energie pentru viata noastra „sub soare”?

Despre insuportabila povara a … libertatii ca si cauza a ateismului?

[…] În loc de a căuta să le zălogeşti libertatea, Tu le-ai sporit-o şi mai mult, aruncând pe veci chinuitoarea ei povară asupra împărăţiei sufletului omenesc. Ai vrut să ai parte de dragostea liber consimţită a omului, ai dorit ca el să Te urmeze de bunăvoie, ademenit şi subjugat de Tine, de ideea Ta. În locul legii străbune, pe care se putea bizui din momentul acela, omul trebuia să aleagă cu inima slobodă ce este rău şi ce este bine, având înaintea ochilor doar chipul Tău drept călăuză menită să-i îndrume paşii, dar cum de nu Te-ai gândit că, aşezând pe umerii lui o povară atât de grea ca libertatea de a alege, până la urmă el va ajunge să pună la îndoială până şi chipul Tău şi să tăgăduiască adevărul propovăduit de Tine? Într-o bună zi oamenii vor mărturisi în gura mare că adevărul nu poate sălăşlui în Tine, fiindcă era cu neputinţă să-i urgisească cineva atât de cumplit ca Tine, lăsându-i să se zbată într-o incertitudine atât de chinuitoare, cu atâtea griji pe cap şi atâtea probleme fără dezlegare!

Fiodor Mihailovici Dostoievski, Fraţii Karamazov

Dupa (marele inchizitor al lui) Dostoievski, ateismul ar fi cauzat de insuportabila povara a… libertatii(!) cu care Dumnezeu l-a „urgisit” pe om. Ateii sunt cei ce nu-si pot indura libertatea, care ajung sa se indoiasca de El  „fiindcă era cu neputinţă să-i urgisească cineva atât de cumplit” ca Dumnezeu lasandu-i sa aleaga intre bine si rau fara reperul traditiei si legilor. Ateilor – inclusiv cei deghizati in „agnostici” – va recunoasteti in descriere? 🙂

%d blogeri au apreciat asta: