Fiecare cu ce-l doare – uleiul lipsa al fecioarelor neintelepte

Citind evanghelia lectionarului la Matei 25:1-13  si cautand sa vad cum a fost interpretata lipsa uleiului din candele fecioarelor neintelepte, am avut o „revelatie” : fiecare interpreteaza si intelege in functie de durerea/ controversa/ sensibilitatea proprie. Astfel:

 • Sf. Ioan Gura de Aur: „Candela fără ulei reprezintă evlavia fără milostenie” citat de patriarhul Daniel.
 • Fer. Augustin – „charity” , milostenia, bunatatea, dragostea

What the Oil Signifies. Augustine: It is some great thing, some exceedingly great thing, that this oil signifies. Do you think it might be charity? If we try out this hypothesis, we hazard no precipitate judgment. I will tell you why charity seems to be signified by the oil. The apostle says, “I will show you a still more excellent way.”9 “If I speak with the tongue of mortals and of angels but do not have love, I am a noisy gong or a clanging cymbal.”10 This is charity. It is “that way above the rest,”11 which is with good reason signified by the oil. For oil swims above all liquids. Pour in water, and pour in oil upon it; the oil will swim above. Pour in oil, pour in water upon it; the oil will swim above. If you keep the usual order, it will be uppermost; if you change the order, it will be uppermost. “Charity never fails.”12 Sermon 93.4.13

9 9 1 Cor 12:31.

10 10 1 Cor 13:1.

11 11 That more excellent way.

12 12 1 Cor 13:8.

13 13 PL 38:575; NPNF 1 6:402 (Sermon 43).

Simonetti, M. (2002). Matthew 14-28. Ancient Christian Commentary on Scripture NT 1b. (216).

 

Iar untdelemnul înseamnă dragostea, care este întâistătătoarea virtuţilor. Aşa precum, dacă ai aşeza temeliile şi ai ridica zidurile, dar n-ai pune deasupra acoperişul, ai face cu totul nefolositoare întreaga zidire, tot aşa, dacă ai dobândit întreaga virtute, dar pe deasupra n-ai dobândi şi dragostea, toate celelalte virtuţi ar rămâne lipsite de preţ şi nefolositoare.

 • Epifanie Latinul : „the oil is compassion”. cf. Ancient Christian Commentary on Scripture NT 1b
 • Penticostalii (si adventistii prin E.G. White), prin tradiţie, au susţinut că este Duhul Sfânt.
 • Baptistii : Scriptura , zice Manu.
 • metodistii prin John Wesley : credinta care lucreza prin dragoste („A lamp and oil with it, is faith working by love.”) cf Wesley’s Notes on NT
 • facand referire la istoria interpretarii textului, un comentariu luteran spune :

However, the oil represents good works.89

89 E.g., in Cyril of Alexandria, frg. 280, 282 = Reuss, 250, 252; Methodius of Olympus Symposium 6.4 = 94; Jerome, 236; Caesarius of Arles De decem virginibus, PL 67.1161; Hilary 27.4–5 = SC 258.206, 208; Opus Imperfectum, 52 = 930; Thomas Aquinas Lectura no. 2017; Maldonat, 489–90.

 • un foarte elocvent comentariu este cel mai sus pomenit, via luterani:

5. Matt 25:1–13* in the confessional conflict. Following the Augustinian interpretation, the reformers almost universally understood the oil of the text as faith108 or as the Holy Spirit.109 Here the sense of the text was the opposite of that in the classic Catholic parenetic interpretation (3a* above). No longer is the important thing that faith without works is dead; here it is precisely the opposite—that works without faith are of no value before God. The verbal antithesis is sharp. For Maldonat the parable shows “that faith alone without good works is of no value for salvation.”110 Brenz on the other hand insists: “No matter what works you perform in order to earn atonement for your sins, they do not shine before God, because they do not have the oil of faith.”111 Especially the Protestant polemicists, following Augustine, took aim at the church’s mediation of salvation. To turn to “dealers” for the oil of faith is an absurdity. What the “priests and monks” [pfaffi & monachi] sell—masses for the dead, indulgences, “merits of the saints and I don’t know what all”112—is useless and vain. In reality the difference between the two interpretations was not so great. Even the Protestants had to say clearly what faith they were talking about. Many explained that they naturally were speaking of the faith that expresses itself in good works.113 Of course, here the classic Catholic interpretation is much closer to Matthew, who was concerned with obedience to the commandments of Jesus—the obedience in which the members of the church especially show that they are “awake.”

108 Luther 2.846 (sermon from 1522); Zwingli, 391; Bucer, 184.

109 Luther, sermon from 1537, WA 45.387; Brenz, 730; Cocceius, 39; Grotius 2.266.

110 489: “Solam fidem sine bonis operibus ad salutem non valere.”

111 Brenz, 731.

112 Bullinger, 218B (quotation); Zwingli, 392; Musculus, 529; Cocceius, 39 (quotation). Cyril of Alexandria (frg. 280 = Reuss, 251) and Hilary (27.5 = 208) already criticize here those who want to benefit from the merits of others.

113 Zwingli, 391 (“fides quae fomentum dat operibus”); Musculus, 528 (“fides bona opera gignit”); Bullinger, 218A (“fides est charitate efficax”); David Dickson, A Brief Exposition of the Evangel of Jesus Christ According to Matthew (1647; reprinted Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1981) 340 (“faith working by love”).

Luz, U., & Koester, H. (2005). Matthew 21-28: A commentary. Translation of: Das Evangelium nach Matthaus.; Vol. 3 translated by James E. Crouch ; edited by Helmut Koester.; Vol. 3 published by Fortress Press. (243). Minneapolis: Augsburg.

Se poate asadar lesne observa cum fiecare cam „trage focul pe turta lui” – fiecare cu ce-l doare , cum spuneam. Ce-i de invatat de aici? Ca prea adesea suntem conditionati in hermeneutica proprie sau denominationala de durerile si conflictele care ne rod si riscam sa-i punem in gura Domnului propriile noastre of-uri si shiboleturi.

In definitiv ce inseamna „uleiul lipsa” al fecioarelor neintelepte? Cel mai probabil acel „un singur lucru care iti mai lipseste” pe care i-l reprosa Dumnezeu tanarului bogat:

Privindu-l, Isus l-a iubit şi i-a zis: – Îţi lipseşte un singur lucru: du-te, vinde tot ce ai şi dă săracilor, şi vei avea astfel o comoară în cer. Apoi vino, urmează-Mă! (Marcu 10:21 NTR)

Fiecare stie, sau ar trebui sa stie, care ii este punctul vulnerabil , „calcaiul lui Ahile” , acel „singur lucru” unde riscul pentru el e major. Daca nu-l stie, sa-L roage pe Bunul Dumnezeu sa i-l descopere , si … i se va da.

Speculatii lutherane

Pentru ca luna aceasta este aniversarea Reformei protestante si o sumedenie de manifestari si elogii ii sunt dedicate, sa nu uitam de dreapta socotinta si de moderatie, evitand idolatrizarea sau supraevaluarea unora oricat de dragi ne-ar fi. Asadar, Luther despre Adam inainte de cadere:

,,Adam fusese astfel plămădit, încît dacă ar fi suferit de neajunsuri ale firii, ar fi găsit leacul [potrivit] în pomul vieţii, care i-ar fi păstrat puterile neatinse si sănătatea deplină ” Dacă primii noştri părinţi ar fi rămas în starea de nevinovăţie, copiii lor „nu ar mai fi de­pins atît de mult timp la naştere de laptele mamei, ci ar fi putut probabil, ase­menea puilor de pasăre, să se ridice deîndată şi să-şi caute singuri hrana ”

„Zămislit pentru o viaţă veşnică şi spirituală, Adam [fară păcat] ar fi ajuns să aibă parte de ea [fără să treacă prin moarte] după ce se va fi bucurat de o via­ţă fericită în rai si pretutindeni pe pămînt.”

,,Dacă Adam ar fi rămas în starea de nevinovăţie, ar fi lucrat pămîntul [. .] nu numai fară osteneală, dar truda i-ar fi fost o joacă şi o bucurie fară seamăn [ .]. Nu e de prisos să subliniem aici că omul n-a fost făcut să trindăvească, ci pentru a munci. Aşa stăteau lucrurile în starea de nevinovăţie. Sîntem aşadar îndreptăţiţi să con­damnăm trindăvia monahilor şi a monahiilor.”

„Dacă Adam ar fi continuat să trăiască în nevinovăţie [ . . . ] noi nu am fi avut nevoie de hîrtie, de cerneală, de condei, si de toată această sumedenie de cărţi după care alergăm astăzi, fără să dobîndim nici a mia parte din înţelepciunea pe care o avea Adam în paradis [ .] Dacă n-ar fi păcătuit, Adam ar fi transmis acest mic precept* (al lui Dumnezeu) tuturor urmaşilor săi, din care ar fi ieşit cei mai buni teologi, cei mai învăţaţi jurişti si medicii cei mai iscusiti”

* Acest mic precept era „Mănîncă din orice pom din rai, dar fereşte-te să mănînci din pomul cunostintei binelui şi răului”

Probabil că [pe vremea aceea] omul minca si bea. Iar alimentele se transformau în trupul lui, dar nu în felul respingător în care se transformă astăzi. Pomul vieţii [ne-]ar fi tinut veşnic tineri si n-am fi simţit niciodată neajunsurile bătrîneţii, fruntea nu ne-ar fi fost brăzdată si nu ne-am fi simţit picioarele şi mîinile si celelalte părţi ale trupului slăbite si fără vlagă. Rodul pomului [vieţii] ar fi păstrat neatinsă in om putere a lui de a zămisli si de a duce la bun sfarsit  toate muncile pină cînd va fi vernit sorocul ca el să treacă de la viaţa trupească la cea spirituală [ ]
Picioarele, ochii si urechile arată la fel cum au fost făcute în ceasul zămislirii lor.Dar ele au fost jalnic şubrezite si sluţite de păcat. Inainte de păcat Adam avea ochii mai ageri,  miros mai fin şi mai gingaş: trupul său era pe deplin în stare să zămislească şi îl asculta intru-totul.
[În vremurile acelea] iubirea dintre bărbat si femeie era curată si nevinovată. Copiii se concepeau în mod natural si, am putea spune, din ascultare. Mamele năşteau fără durere, iar părinţii îşi cresteau copiii fără atata zbucium şi greutate [ ]
E adevărat că atracţia reciprocă dintre bărbat si femeie a rămas in firea omului , la fel ca si rostul ei care este procreaţia, dar a fost întinată de îmboldirile înspăimîntătoa­re ale poftei si de marile chinuri ale facerii. Soţii înşişi încearcă un simţămînt de rusine si de stinghereală ori de cîte ori îşi unesc trupurile în mod licit de altfel, intr-atit de prezent este pretutindeni răul imens al păcatului originar. Creatia e bună e adevărat, după cum bună este si binecuvîntarea dar stricăciunea adusă de greşeala păcatului este atît de mare încat sotii nu se pot bucura de împreunare fără să se simtă stînjeniţi.

Martin Luther, Comentariul la cartea Genezei

Impactul Reformei a fost colosal. A schimbat cursul lumii. Dar ca mai mereu in viata, binele si raul au fost amestecate si in Reforma. Disensiunile si dezbinarile, radicalismele si excesele, toate au fost acolo, din „necesitate”, aparent „dincolo de bine si de rau” sub presiunea timpului si circumstantelor lui. Din doar cateva pasaje de mai sus , putem sa vedem , si sa nu uitam, ca Luther a fost tributar limitelor timpului sau si limitelor intelegerii sale. In speculatiile lui, citim framantarile, obsesiile, limitele ale lui sau ale contextului in care se afla .  Deci… sa ne pastram bine capul pe umeri , mai ales la ocazii omagiale. Toata lauda pentru ce a fost bun, si toata rezerva pentru cele ne-bune.

PS: cuvintele lui Luther imi amintesc unele ale unei doamne anume … ghici ciuperca cine-i? 🙂

Daruind vei dobandi – Nicolae Steinhardt (audiobook )

„Botezul pentru morti” – un verset dificil . Ce rost are in Biblie?

„Altfel, ce vor face cei care se botează pentru cei morţi? Dacă morţii nu sunt înviaţi nicidecum, de ce mai sunt botezaţi ei pentru cei morţi?” (1 Corintieni 15:29, NTR)

„ Şi apoi ce vor face cei care sunt botezaţi pentru cei morti? Dacă într-adevăr morţii nu învie, de ce se mai botează pentru ei?” (1 Corinteni 15:29, VBRC)

„ Fiindcă ce vor face cei care se botează pentru morţi? Dacă morţii nu înviază nicidecum, pentru ce se mai botează pentru ei?” (1 Corinteni 15:29, VBOR)

Luati orice traducere a Noului Testament doriti si versetul va suna practic la fel: ciudat, inconfortabil dogmatic, unii ar zice „ca nuca-n perete”.

Nu se mai gaseste alta referinta biblica la o asemenea practica. Botezul de care se vorbeste apare justificabil pe baza Invierii lui Christos, si a invierii mortilor. Fara inviere acest botez „pentru morti” nu-si are rostul – cam asta afirma apostolul Pavel.

Incercari de „atenuare”, imblanzire, domesticire au fost cu duiumul dar fara sorti seriosi de izbanda. Mai toti comentatorii biblici – indiferent de culoarea „politica”(catolici, ortodocsi, protestanti) recunosc faptul ca versetul este nu doar ciudat dar si dificil de „inregimentat” in viziunea coerenta a dogmaticii crestine.

DAR, este in canonul Noului Testament. Apare in manuscrisele vechi – deci nu poate fi banuit a fi interpolare. Este acolo de secole parca special ca un ghimpe care da batai de cap hermeneutilor crestini. Si cand se mai gasesc si cate unii, precum mormonii azi, care ti-l baga-n ochi, il aplica literal si te mai si acuza ca il ignori, devine deja o „pacoste” hiper-incomoda. De care nu poti scapa , cu care n-ai incotro decat sa ai de-a face. Aici esti si nu poti evita provocarea. E Scriptura ta, esti crestin si apostolul tau (favorit poate) ti-a lasat „bomba” fix intr-o scrisoare canonica , fix in capitolul care vorbeste despre fundatia pe care-ti intemeiezi toata credinta: invierea mortilor datorita invierii lui Christos.

Am stat si m-am intrebat „de ce?”. De ce a ingaduit Duhul Domnului sa avem in Scripturi asemenea texte( pentru ca nu e singurul, desi e cumva singular in felul lui). De ce cand ti-e lumea mai draga citind Scriptura, bucurandu-te de inviere si de importanta ei capitala pentru credinta crestina, tam-nesam iti aterizeaza in fata ochilor bonc-tronc un verset precum cel de mai sus.

Ce te faci cand dai de o asemenea „nuca tare”, si oricat de tare te-ai crede pe hermeneutica, nu prea vezi cum sa iesi la liman multumitor macar pentru exigentele propriei ratiuni si pretentii de rezonabilitate, nu mai vorbim de scopuri apologetice, eventual in fata unor atei cerberi care abia te asteapta „dupa colt” sa-ti dea in cap cu propriul verset biblic pentru ca apoi sa se puna pe ras batjocoritor.

In prima faza te scarpini in cap si te intrebi in sinea ta cine l-o fi pus pe dragul tau apostol Pavel sa scrie asa ceva. Si mai ales ce-o fi avut in cap cand o fi scris asa ceva, incat secole dupa el , zeci de mii de truditori in ale explicarii credintei si zeci de milioane de crestini sa-si bata capul cu doua randuri de text canonic de care nu poti scapa si pe care nu le prea pricepi oricat ai „sapa” in munca altora de dinaintea ta de a veni de hac sugubatului text paulin.

Probabil ca n-ai incotro decat sa te inhami la munca de arheolog de interpretari biblice si de scrieri apologetice, rugandu-te neincetat ca sa gasesti o solutie care sa te scoata din impas. Si cu cat cauti sa iesi din „mlastina” textului , cu atat de adancesti mai tare . Devii deja perplex si continuu crescand confuz. Pe de o parte te mira si dezgusta ce „solutii” au reusit unii sa gaseasca, desi bine intentionati, pe de alta parte este tu ispitit sa-ti folosesti la maximum creativitatea si fantezia in disperare de a gasi o solutie cat de „subtire” pe care sa ti-o livrezi ratiunii, iar aceasta s-o inghita fie si cu noduri .

Asa cum observa unii, textul nu este fundamental pentru intelegerea mesajului crestin al salvarii omului cazut. Invierea lui Christos nu este catusi de putin „afectata” de versetul nazdravan. Nici mantuirea mea sau a ta nu depinde de intelegerea textului care ne sfideaza. Ne putem pune intrebari vis-a-vis de text in ce priveste datoria noastra fata de salvarea altora. Dar nici salvarea altora , slava Domnului, nu sta in cele din urma in mainile noastre ci in mainile de tamplar (care era Dumnezeu) strapunse la Golgota. Si totusi… noua care vrem sa le intelegem si stim pe toate , textul ne scapa, ne sfideaza, ne provoaca. Si disconfortul asta ne displace teribil – cel putin unora.

Dar poate ca tocmai asta e problema! Nu versetul buclucas, ci pretentiile noastre si mai buclucase! De cand orice muritor care crede in Dumnezeu trebuie sa priceapa 100% Scriptura? Nu cumva suntem aroganti  cand pretindem sa avem interpretarea corecta si perfect multumitoare pentru orice iota si frantura de text biblic? Oare nu ne place – fie si inconstient –  sa ne distragem singuri atentia de la ceea ce e clar ca lumina zilei in ce priveste imbunatatirea credintei noastre spre chichite hermeneutice sau siboleturi pseudo-dogmatice? Nu merita oare ratiunea noastra umilirea, tavalirea prin praf, cand i se suie la cap ca ei nu i se poate refuza intelegerea completa, corecta si total rezonabila?

Mai ca ma ispiteste gandul ca Dumnezeu parca special a lasat in Scripturi asemenea texte pentru a ne…smeri. Ratiunea noastra are nevoie sa fie facuta de rusine. Nu suntem capabili, si bine facem ca nu suntem, sa le pricepem pe toate . Suntem „doar” oameni limitati, cu tot felul de limite, care nu de explicatii comprehensive ducem lipsa. Absenta oricaror intrebari si dileme nu dovedeste decat o patologie ingrijoratoare. Doar Dumnezeu le stie si pricepe pe toate. Noi, muritorii, suntem oamenii timpului nostru, cu orbirile lui, suntem oamenii IQ-ului individual, cat a dat Dumnezeu prin genele fiecaruia, suntem jalnic de saraci in a ne pricepe pe noi si cotidianul contingent . Ce sa mai vorbim de minuni, taine si … nuci tari hermeneutice. De-asta nu m-ar mira ca asemenea versetului „botezului pentru morti” Dumnezeu sa ne fi lasat cu dileme si paradoxuri, cu intrebari fara raspuns, spre umilirea noastra si pentru a ne vedea „lungul nasului”.

Sa nu fiu inteles gresit, nu incurajez ignoranta ca virtute. Departe de mine asa ceva, cine ma cunoaste stie foarte bine . Doar descurajez aroganta si puerilitatea pretentiilor nerezonabile ca e cazul sa stim a talmaci orice verset biblic, ca ne e la degetul mic interpretarea profetiilor , ca in fata ratiunii si stiintei singura „aroganta” permisibila este prosternarea si inchinarea la ele.

Si nu in ultimul rand , as incuraja, mai ales la anumite categorii de crestini, un respect mai viguros pentru … traditie. Traditia ca decantare in timp a unor pozitii sanatoase din punct de vedere al bunului simt hermeneutic si nu numai. De ce nu ne botezam pentru morti ca mormonii? Chit ca textul e in canonul Noului Testament! Pentru ca Biserica de-a lungul veacurilor a vazut in asemenea practica o incoerenta cu invatatura crestina generala, chiar daca versetul ne scapa intelegerii si interpretarii la nivelul de rezonabilitate pe care ni l-am dori.

Deci: smereste-te crestine, nu te semeti crezand ca le poti pricepe pe toate cum poftesti. Si mai da credit si stramosilor in credinta, ca nu esti tu primul care dai cu capul in asemenea „praguri de sus” ca sa le vezi pe alea de jos.

PS: este doar o coincidenta ca postarii ii urmeaza Duminica Tomii 🙂

”Chiar dacă … ”

Marius Cruceru

Este una dintre bucățile mele preferate. Are o istorie complicată. Versurile sînt atribuite diferitor autori. Cel mai des, lui Traian Dorz. N-am găsit confirmarea finală că ar aparține dînsului. Poate mă ajutați. Melodia provine din spațiul ex-sovietic (vedeți acordurile, inserția si-ului major septimă în succesiunea la minor, urmată de dominantă cu septimă).

sursa http://investmentwatchblog.com sursa http://investmentwatchblog.com

Versiunea aceasta este înregistrată la lansarea cărților lui Vasile Ernu la Oradea. El a cerut acest cîntec, după ce i l-am cîntat în birou.

Este cazul să ne amintim de acest cîntec acum, după anul 2016, an în care persecuția împotriva creștinilor ne-a dăruit cei mai mulți martiri din ultimii 50 de ani, după datele VOM.

De asemenea, se poate cînta cu gîndul la Siria de acum.

Am mai comentat AICI despre cîntec, dar se pare că toate înregistrările sînt pierdute, de aceea reiau înregistrarea.

Îi mulțumesc Angelei Gherasim pentru înregistrare și editare.

Vezi articol original 176 de cuvinte mai mult

Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. vol. 1-4 ONLINE

Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. I. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Iaşi, 28-29 octombrie 2010, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011.

Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. II. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Iaşi, 4-5 noiembrie 2011, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012.

Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. III. Lucrările Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Iaşi, 30 mai-1 iunie 2013, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014.

Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutica si traductologie. Lucrarile Simpozionului International „Explorari în traditia biblica româneasca si europeana” , vol. IV, Editura Universitatii „Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, 2016, p. 199-208 (ISSN: 2285-5580).

Ortodoxie vs protestantism & catolicism la Steinhardt – in 7 fragmente din Jurnal

 1. Nu ma intereseaza ce anume urmareste Grupul [Oxford], ce-l desparte de numeroase alte secte si uniuni protestante. Dar e primul meu contact zilnic si sustinut cu oameni a caror principala preocupare e credinta în Dumnezeu si grija de mântuire, care au facut sacrificii banesti pentru a veni aici, la Interlaken, care iau în serios tot ce fac si tot ce discuta. Oricât de mundan sa fii si nu se poate sa nu te simti atras de oamenii acestia toti curati.
  Naivitate multa, teologie sumara, la cei mai multi o cultura general redusa, conceptii adesea candide. Dar si fragezime, farmec, o impresie de camere bine aerisite, nici umbra de tertipuri, viclesug, blazare, dospire.
  Numele Irlandezului mi-a plecat din minte, ori s-a pitit în ascunzisuri de materie cenusie care-mi sunt inaccesibile. Ma vad astfel silit sa pomenesc drept Irlandezul când ma rog pentru el în fiecare zi, ca si pentru Grupul de la Oxford. In dimineata dinainte de plecarea lor paseste grabit spre mine : te cautam, îmi spune, voiam sa stii ce am visat : mi-a aparut Domnul si mi-a încredintat ca te va chema la El. Se vede ca privesc întrebator, deoarece repeta, explicativ ; vei fi printre cei care cred într-însul.

2. Ana socoteste ca trei pericole ameninta crestinismul occidental : rationalismul, sentimentalismul si moralismul.
Protestantismului mai ales îi da târcoale moralismul. Catolicismului, rationalismul ; iar sentimentalismul bântuie pe unde poate, pretutindeni. Ortodoxia, fireste, nu trece cu vederea nici ratiunea, nici sentimentul si nici morala. Pe toate trei se sprijina si tustrelelor le face loc. Dar pe deasupra lor asaza harul care le îmbina si, îmbinându-le, le cumpaneste nelasând pe nici una sa strice echilibrul.
Ortodoxia, de aceea, nu coboara la nivelul nici unei din cele trei adjuvante ale credintei, ci se mentine la acel – integral si inefabil – al sacrului. Harul e ordonator, armonizator si cumpanitor.

Jurnalul fericirii

3. Ortodoxia, mai mult, mai stăruitor, mai duios decât protestantismul ne apropie de ideea de taină, care‑i una din esenţele universului. Trăim înconjuraţi de taine, cu toate că nu ne place a o recunoaşte, am vrea să lămurim totul deşi poate că o „marjă“ de mister e de neînlăturat. Dumnezeu Însuşi – Dumnezeu mai ales – e tainic. Zicala: Căile Domnului sunt de nepătruns, Englezii o formulează mai precis: Dumnezeu umblă (literal: Se mişcă) pe căi misterioase.
Pascal: Dacă Dumnezeu există înseamnă că trebuie să fie de neînţeles.

 

4. Pe aceste nemiloase, teribile texte (nu suntem decât părţi, obiecte, recuzită într‑un decor) şi‑au construit protestanţii aspra lor doctrină a harului. Catolicismul posterior contrareformei (iezuiţii, moliniştii, toţi adversarii lui Pascal) au încercat să îndulcească lucrurile, să ia textelor pauliniene ceva din cumplitul lor absolutism. Ortodoxia cunoaşte şi nu contrazice răspunsurile lui Elihu şi afirmaţiile lui Pavel, dar nu stăruie asupra lor (ca protestanţii), ci cu obişnuitu‑i tact acoperă în taină acestea toate şi rosteşte kyrie eleisson  .

 

5. După‑amiază – mielul mi‑a stârnit strigăte de bucurie şi, îndrăznesc să spun, un „entuziasm de nedescris“ mai sincer decât cel din şedinţele de partid ori sindicale – ea revine, de data aceasta cu un caiet pe care mi‑l încredinţează cerându‑mi să‑l citesc şi să păstrez secretul cel mai desăvârşit. Mă lămuresc de îndată. Sora e penticostală, iar caietul e plin de poezii de‑ale lor, naive, siropoase şi patetice.
De ce or fi preferând ei poezioarele şi versurile acestea dulcege şi artificiale textului aprig şi fierbinte al evangheliilor ? Nu pot pricepe. Pun caietul deoparte. Dar mă şi cert: adu‑ţi aminte, îmi spun, de jurământul din camera 18 de la Jilava. N‑ai jurat fidelitate ecumenismului ?

Şi‑mi aduc aminte şi de personajul mamei din Tragedia Americană a lui Theodore Dreiser, care nu găseşte nedreaptă executarea fiului ei pentru o crimă pe care n‑a săvârşit‑o, dar a dorit‑o şi a gândit‑o. Câtă măreţie şi la sectanţi !
De bunăvoia mea am ales ortodoxia, îi sunt credincios, cred şi mărturisesc că este calea cea bună şi adevărată. Statornic stau şi sunt în hotărâri. Dar nu şi fanatic. „Acesta este sângele Meu care pentru voi şi pentru mulţi se varsă…“ Eu mă împărtăşesc numai la biserică şi după ritualul ortodox – e calea mea şi o cred bună şi adevărată – dar nu osândesc pe nimeni, mieluşelul alb este al tuturor (va fi mâncat peste o lună, două) şi nu e bine s‑o înfrunt pe soră cu vorbe aspre ori cu ironii.
Îi restitui caietul cu mulţumiri politicoase. Dar neclintit rămân în convinsa mea hotărâre ortodoxă.

Jurnalul fericirii. Manuscrisul de la Rohia

6. Adventistii acestia care zile întregi nu manânca daca banuiesc o urma de grasime în gamela, legionarii acestia care-si dau bucatica de pâine bolnavilor, tinerii acestia care au trait ca fiarele ani de-a rândul în munti, copiii acestia care au înjghebat o Liga Revolutionara Româna si au mesterit o bomba (îi lipseau numai declansatorul, materialul exploziv si posibilitatea de a functiona), taranii acestia care n-au vrut sa se colectivizeze sau care, beti fiind, si-au strigat naduful în cârciuma si au înjurat apasat dupa o lunga tacere, unitii care n-au înteles sa-si paraseasca denominatiunea, iata oamenii pe care mi-i doream (inconstient poate). Inchisoarea, vad, e locul meu de împlinire, cum zice Toynbee despre imperiul otoman ca a fost statul universal al ortodoxiei. Eroii acestia modesti, unii ridicoli (dar nu exista eroi ridicoli : accessorium sequitur principale  ), îi compar cu ce mi-a fost dat sa vad la Paris între 1936 si 1939.

7. ” Până la urmă îmi pare că toată lumea are în parte dreptate, că fiecare deţine o părticică dintr‑însa. Da, toţi au dreptate. (Iar nu: nimeni n‑are dreptate.) Şi hitleriştii, că prea a fost absurd tratatul de la Versailles şi prea cumplită mizeria Germaniei după război. Şi comuniştii, că există cu adevărat exploatare şi sete de bani şi sărăcia‑i lucru rău şi urât şi nu duce la nimica bun şi de folos. Până şi social‑democraţii, până şi ei au fărâma lor de dreptate, aşa căldicei ce se află, şi nătângi de dau în gropi şi fac comuniştii ce vor cu ei. Toate popoarele, toate doctrinele şi fiecare ins pentru sine. Nu există o teorie care pe toate, singură, să le poată lămuri şi rezolva, nu există glas care să poată striga: numai eu, voi nu. Şi bine face Dumnezeu că trimite ploaie şi peste cei buni şi peste cei răi, şi peste liberali şi peste ţărănişti, şi peste sionişti şi peste cuzişti, şi peste ortodocşi şi peste adventişti (măcar că nu se spală sâmbăta), şi peste legionari şi peste simplii contrarevoluţionari.”

Jurnalul fericirii

%d blogeri au apreciat asta: